Університет

Новини Вченої ради

Новини Вченої ради

Відбулося чергове он-лайн засідання Вченої ради.

 Спочатку учасники засідання  розглянули кадрове питання - клопотання кафедр щодо присвоєння вченого звання доцента:  кафедри  водної інженерії та водних технологій  - Волку П.П.; кафедри конституційного права та галузевих дисциплін -  Водоп’ян Т.В.; кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд -  Гомону П.С.;  кафедри теорії та методики фізичного виховання - Євтуху М.І.; кафедри фінансів та економіки природокористування -  Ляхович О.О.; кафедри  маркетингу  - Мартинюк О.В. ; кафедри лісівництва Надслучанського інституту – Фізику І.В.  

Члени Вченої ради підтримали також обрання за конкурсом дев’яти завідувачів кафедр та шести професорів, затвердили Положення; навчальні плани та тимчасові стандарти відокремлених структурних підрозділів НУВГП;  навчальні плани та ОПП; пільги кафедрам та науково-педагогічним працівникам. Окрім того, учасники засідання підтримали:   перейменування навчальної лабораторії кафедри спеціальних юридичних дисциплін на криміналістичну тренінгову лабораторію при Незалежному центрі судових експертиз навчально-наукового інституту права; створення науково-дослідної лабораторії прогнозної аналітики та моделювання (науковий керівник - доцент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики  Мічута О.Р.) та затвердили  відповідне положення; затвердили  пільги кафедрам та науково-педагогічним працівникам на 2020-2021 н.р.,   «Концепції поєднання навчання, інновацій та наукових досліджень в НУВГП»,   Положення про організацію освітнього процесу в новій редакції,  Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в НУВГП, обговорили та висунули  кандидатури  на конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України; затвердили Стратегії інтернаціоналізації Національного університету водного господарства та природокористування на період до 2025 року; надали гриф Вченої ради навчальним посібникам,  дозвіл  на видання монографій, збірників та наукових праць.

 

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістю

назад