Університет

НОВИНИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

НОВИНИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

17 червня  за допомогою платформи HANGOUTS MEETS відбулося чергове онлайн-засідання науково-методичної ради університету під керівництвом проректора з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи  Олега Лагоднюка.

Першим питанням, що розглянули члени науково-методичної ради, була Концепція поєднання навчання, інновацій та наукових досліджень. Заслухавши та обговоривши доповідь Віктора Корбутяка, начальника відділу якості освіти, члени науково-методичної ради одноголосно ухвалили наступне рішення:  схвалити вищезгаданий документ;  передати Вченій раді університету до розгляду та затвердження.

Про нову редакцію  Положення про організацію освітнього процесу також доповів Віктор Іванович. Віктор Корбутяк наголосив, що нових механізмів не розроблялось, але автори намагалися органічно описати документ з останніми змінами щодо законодавства України в галузі вищої освіти. Між членами ради виникла дискусія щодо процедури та періодичності перегляду документа, а також щодо створення окремого розділу «Інформаційне забезпечення навчального процесу». Після нетривалої дискусії члени науково-методичної ради заслухали  довідку та проєкт рішення Петра Мартинюка й одностайно ухвалили наступне рішення: допрацювати з врахуванням пропозицій членів НМР та передати Вченій раді університету до затвердження. 

Про виконання плану електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП у 1 кварталі 2020 р. доповів Олег Лагоднюк. Після обговорення питання одноголосно було прийнято низку рішень щодо моніторингу виконання планів електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП в наступному навчальному році.

Потім Олег Анатолійович представив План електронних видань навчально-методичної літератури Національного університету водного господарства та природокористування на 3-й квартал 2020 року. Члени науково-методичної ради одноголосно затвердили план електронних видань навчально-методичної літератури.

Наступним було обговорено питання погодження та рекомендацій для рукописів навчальних посібників викладачів університету щодо отримання грифа Вченої ради НУВГП. Голова науково-методичної ради наголосив, що усі подані матеріали відповідають встановленим вимогам. На засіданні ради буди присутні автори та експерти рукописів навчальних посібників. Члени науково-методичної ради прослухали експертів, авторів та майже одностайно рекомендували Вченій раді надати гриф «Рекомендовано Вченою радою НУВГП»  сімом рукописам: «Експериментально-статистичне моделювання при проєктуванні складів бетонів». Автор: Л.Й. Дворкін; «Облік і звітність  суб’єктів малого підприємництва». Автори: С.О. Левицька,  О.О. Осадча, О.Р.  Антонюк; «Теоретичні основи української педагогіки кінця ХІХ-першої половини ХХ ст. (Київська філософська школа)». Автор: А. Герасименко; «Податковий менеджмент». Автор: Е.Г. Мороз. «Металеві конструкції. Каркаси одноповерхових промислових будівель». Автори: Романюк В.В., Супрунюк В.В.; «Автоматизація проектування та розрахунків водогосподарсько-меліоративних об’єктів». Автори: Рокочинський А.М., Турченюк В.О., Волк П.П., Коптюк Р.М., Величко С.В., Приходько Н.В., Фроленкова Н.А., Волк Л.Р.;  «Інженерна геодезія». Автор: Бачишин Б.Д.

А також Олег Лагоднюк доповів про Порядок розгляду рукописів навчальних видань для надання рекомендації  науково-методичної ради щодо грифа Вченої ради. Порядок  включає декілька розділів: порядок розгляду до подання в систему ЕДО, порядок подання рукопису навчального видання для затвердження в системі ЕДО,  порядок проведення експертизи, а також  порядок подання рекомендації Вченій раді НУВГП  щодо надання грифа.

Заслухавши Олега Анатолійовича та обговоривши документ, члени науково-методичної ради одностайно його затвердили та рекомендували до впровадження.

Ще члени науково-методичної ради одноголосно затвердили одну робочу програму та 4 найменування навчально-методичних електронних видань.  

В різному було обговорено два питання:

–  Щодо продовження моніторингу виконання індивідуальних  планів науково-педагогічних працівників за 2018-2019 н.р.  Члени науково-методичної ради погодилися,  що  на засіданнях  кафедр необхідно розглянути Результати перевірки індивідуальних планів та  виконання плану навчально-методичної літератури ННІ НУВГП за 2018-2019 н. р. В термін  до 1 вересня  2020 року викладачам виконати індивідуальні плани.

Щодо розміщення навчально-методичного забезпечення  навчальних дисциплін викладачами на навчальній платформі  Moodle. Директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання Федір Швець надав інформацію щодо навчально-методичного забезпечення дисциплін у вищезгаданій системі, яке повинно здійснюватися на виконання наказу ректора. Члени НМР погодились,  що результати моніторингу необхідно розглянути та обговорити на засіданнях кафедр до початку 2020-2021 н.р. Менеджерам кафедральних сторінок необхідно скоригувати перелік дисциплін на сторінках кафедр. Членам НМР здійснити наповнення власних навчальних дисциплін на навчальній платформі  Moodle. 

Наостанок голова науково-методичної ради Олег Лагоднюк подякував усім присутнім за роботу в поточному навчальному році в якості членів НМР,  побажав здоров’я та творчого натхнення.

Варто зазначити, що засідання проведено дистанційно відповідно до наказів МОНУ та ректора НУВГП. Реєстрація участі членів науково-методичної ради в засіданні, голосування за питання, що виносились на розгляд поточного засідання, відбувалися як і завжди, в online-форматі. 

 

Тамара Костюкова,
учений секретар науково-методичної ради

 назад