Університет

Круглий стіл з підсумків обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Охорона праці»

Круглий стіл з підсумків обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Охорона праці»

18 червня 2020 р. кафедрою охорони праці та безпеки життєдіяльності НУВГП у форматі онлайн конференції був проведений круглий стіл, на якому було розглянуто підсумки громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Охорона праці» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека».

Завідувач кафедри професор В. Л. Филипчук привітав учасників круглого столу і представив їх – провідних стейкхолдерів, випускників і здобувачів освіти–магістрантів, а також викладачів кафедри. Головуючий попросив учасників висловити свої міркування з приводу як освітньо-професійної програми, так і тих зауважень та пропозицій, що виникають у перебігу її громадського обговорення.

Начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області полковник служби цивільного захисту С. Г. Вовчук вказав на доцільність відмітити у фахових компетентностях здатність здобувачів вищої освіти застосовувати ризик-орієнтований підхід до аналізування, моделювання стану об'єктів та прогнозування можливих причин виникнення надзвичайних ситуацій. Також важливо формувати у майбутніх фахівців готовність до реалізації заходів щодо захисту населення і міських територій нашого регіону в умовах наявності потенційних надзвичайних подій та ситуацій.

Заступник голови Рівненської обласної ради О. А. Бучинський позитивно оцінив як саму освітньо-професійну програму, так і процедуру її обговорення, в перебігу якого є можливість почути корисні поради і врахувати їх в документі, що обговорюється. Також О. А. Бучинський наголосив на доцільності ширшого залучення кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності до опрацювання «безпекових» заходів для об’єктів і територій Рівненщини.

Директор державного підприємства «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» Р. М. Карпюк відмітив хороший рівень співпраці між ЕТЦ і кафедрою охорони праці та безпеки життєдіяльності НУВГП і також підкреслив важливість відображення в освітньо-професійній програмі формування компетентностей з використання і розробки нормативно-правових актів з безпеки і гігієни праці за стандартами ЄС, розширення міжнародної співпраці.  

Випускник кафедри начальник служби пожежної безпеки в/ч А4559 9 арсенал В. Криволіс вважає доцільним проводити практичні заняття за окремими темами на базі ГУ ДСНС України у Рівненській області, зокрема – з тактико-спеціальної підготовки та стосовно потенційно небезпечних об’єктів.

Виконавчий директор НВП-Фірма «АКВА-U», академік екології МАНЕБ, віце-президент «Chandwin Project Pte.»Ltd. (Сінгапур) М. С. Курилюк у своєму виступі звернув увагу на важливості надання магістрам більш глибоких знань та вмінь з підготовки патентів на нові науково-технічні розробки, а також детальніше ознайомлювати здобувачів освіти з питаннями академічної доброчесності та плагіату. Також від вказав на необхідність володіння англійською мовою і на можливість розширення співпраці між «Chandwin Project Pte.»Ltd. та кафедрою охорони праці та безпеки життєдіяльності НУВГП.

Завідувач кафедри цивільної безпеки Луцького національного технічного університету І. В. Андрощук відмітив наявну міцну творчу співпрацю між «безпековими» кафедрами ЛНТУ та НУВГП, звернув увагу на відповідність внесених до освітньо-професійної програми компетентностей вимогам часу.

В.о. директора ТОВ «Фірма СААН-Екобуд» (м. Рівне) випускник НУВГП О. С. Мудрик у своєму виступі порекомендував приділити більше уваги вивченню порядку розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту на об’єктах водопостачання та водовідведення, а також практичній підготовці здобувачів освіти з питань безпеки хіміко-технологічного обладнання.

Здобувачі освіти – магістрантки Марина Ковалевич та Наталія Тимощук (академгрупа ЦБ-51м) також позитивно оцінили освітньо-професійну програму, зауваживши, що питанням практичної підготовки і вивченню європейських норм безпеки слід приділяти більше уваги.

В засіданні круглого столу також взяли участь доценти кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності С. Л. Кусковець, О. С. Шаталов та В. О. Гнєушев, які у своїх коротких виступах відмітили доцільність зміцнення співпраці з пожежно-рятувальним загоном ДСНС, вказали на можливість реалізації принципів академічної мобільності при співпраці з ЛНТУ, зазначили важливість європейських підходів до забезпечення виробничої безпеки і створення належних умов праці. 

Всі учасники круглого столу дали високу оцінку освітньо-професійній програмі, а робоча група, шляхом внесення певних змін і доповнень, врахувала більшість висловлених зауважень і пропозицій. Це дало можливість кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності 19 червня розглянути програму на своєму засіданні і рекомендувати раді університету затвердити її.

 

Володимир Гнєушев,
кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльностіназад