Університет

Визначено переможців університетського конкурсу «Наука очима молоді»

Визначено переможців університетського конкурсу «Наука очима молоді»

Конкурс «Наука очима молоді» став вже невід’ємною частиною студентського життя. Він є певним підсумком наукових пошуків молоді університету за поточний навчальний рік та дозволяє студентам представити результати проведених досліджень і запропонувати своє бачення у вирішенні важливих практичних завдань та проблем сьогодення.

Загалом до участі у конкурсі було подано 47 робіт. Найбільшою активністю відзначилися студенти ННІЕМ, ННІП, ННІАЗ та ННМІ. 

Під керівництвом досвідчених науковців-наставників студенти ННМІ змогли дослідити досить гострі та важливі питання технології комплексної переробки фосфогіпсу, технології та обладнання для пошарового видобутку бурштину комплексним методом, ефективності використання методів контролю шкідливих викидів від автомобільного транспорту.

Не менш важливі питання забруднення навколишнього середовища, відновлення поверхневих вод малих річок, розробки біоінженерних заходів для оптимізації гідрохімічного стану річок Рівненської області, використання ГІС-технологій при прогнозуванні зміни клімату піднімали та досліджували студенти-екологи.

З можливостями використання ГІС-технологій у картографуванні при проведенні грошової оцінки земельних ділянок та використанні засобів тривимірного моделювання в історичних реконструкціях можна було ознайомитися у роботах, поданих на конкурс студентами спеціальності «Геодезія та землеустрій». 

Цікаві пропозиції  щодо перспектив залучення туристів до Рівненщини за допомогою кіно туризму, екологічні аспекти розвитку туризму в Україні, розгляд перспективних центрів туристичних дестинацій в країні було розглянуто у конкурсних  роботах студентів, які навчаються за спеціальністю «Туризм».

Переважна більшість наукових досліджень студентів ННІЕМ була проведена за реальними даними діючих підприємств. Отже, розроблені ними пропозиції мають практичне спрямування та можуть бути використані підприємствами для підвищення  економічної ефективності їхньої діяльності, вдосконалення інвестиційної політики та маркетингових заходів. Також студентами цього ННІ було досліджено й обґрунтовано перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні з використанням інформаційних технологій, питання ефективності реклами в пошукових системах та шляхи покращення конверсійних показників вебресурсу на прикладі діючого підприємства.

Цього року вперше до конкуру долучилися студенти спеціальностей «Релігієзнавство та культурологія» і «Психологія». Їхні аналітичні дослідження стосувалися динаміки та трансформації ціннісних орієнтацій сучасної молоді; структури пізнавальної діяльності людини; узагальнення ідей православних богословів і релігійних мислителів різних часів стосовно тлумачення стражденності. 

Цікаві теми були розглянуто у роботах студентів, написаних під керівництвом науковців кафедри українознавства, про Нобельське Євангеліє (найдавнішу писемну пам’ятку Полісся) і сучасне вуличне мистецтво.

Важливі питання теорії та історії держави і права, кримінального процесу, оперативно-розшукувальної діяльності досліджували у своїх роботах одинадцять студентів ННІП.

За результатами роботи  конкурсних комісій ННІ було визначено 16 найкращих робіт (наказ додається).  

Вітаємо переможців університетського конкурсу «Наука очима молоді», бажаємо подальших творчих успіхів, нових здобутків та наукових досягнень, а також запрошуємо до безкоштовної публікації статей за результатами проведених досліджень у збірнику «Студентський вісник НУВГП».

Сектор наукової роботи студентів висловлює подяку всім студентам-учасникам конкурсу та науковим наставникам, які щиро діляться своїми знаннями, досвідом, натхненням та завдяки своїй педагогічній майстерності вміють не просто зацікавити студентів і розширити їхній науковий кругозір як майбутніх фахівців, але й залучити до розгляду та дослідження важливих питань сучасної науки. 

 

Сектор наукової роботи студентів

Наказ №307 Наука очима молодіназад