Університет

Обговорення ОПП «Охорона праці» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

Обговорення ОПП «Охорона праці» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

Триває обговорення освітньо-професійної програми «Охорона праці» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Наразі вже є вісім відгуків. Спектр авторів широкий і різноманітний, через що освітньо-професійна програма розглядається ними з різних точок зору, що є позитивним та корисним на етапі обговорення, коли є можливість внести відповідні зміни й покращити цей важливий документ. 

Серед тих, хто взяв участь в обговоренні, М. С. Курилюк – виконавчий директор НВП-Фірма «АКВА-U», який є академіком екології МАНЕБ та віце-президентом «Chandwin Project Pte.»Ltd. (Сінгапур), інженер з охорони праці служби охорони праці та навколишнього середовища «Волинь-Цемент» філії ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна» І. М. Холод, директор ПП «Творчо-виробнича фірма Тріада» к.т.н., ст. наук. співр., член-кор. Академії будівництва України О. В. Голуб, в.о. директора ТОВ «Фірма СААН-Екобуд» О.С. Мудрик, головний інженер ТОВ «Науково-виробнича фірма «Ельф» Д.В. Філяєв. 

Не обійшли увагою процедуру обговорення ОПП й випускники кафедри охорони праці різних років.  Надіслали свої відгуки та побажання Володимир Криволіс, який очолює службу пожежної безпеки в/ч А4559 9 арсенал, Аліна Базарнова, яка працює начальником відділу охорони праці і пожежної безпеки ДП «Волиньторф».  Залишив свій відгук про ОПП і анонімний автор, який, судячи з його обізнаності стосовно складу викладачів, навчальних дисциплін випускової кафедри і ностальгійних ноток у дописі, також є нашим випускником.

Обговорення наближається до завершення. Ми дякуємо тим, хто поділився своїми роздумами щодо проекту ОПП і ще чекаємо на нові відгуки.  Але кафедральна група забезпечення вже опрацьовує висловлені зауваження та пропозиції для їх обговорення на засіданні кафедри і подальшого удосконалення проекту ОПП.  Адже освітньо-професійна програма, яка незабаром розглядатиметься науково-методичною радою з якості та вченою радою ННІБА, а згодом – вченою радою НУВГП є тим насправді програмним документом, від якого вирішальною мірою залежить рівень підготовки фахівців із захисту найдорожчого – життя і здоров’я людини в процесі праці.

 

Володимир Гнєушев,
кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності

 назад