Університет

Новини Вченої ради

Новини Вченої ради

Відбулося  чергове дистанційне засідання Вченої ради. У порядку денному учасники розглянули ряд важливих  питань. Зокрема,  першим заслухали заступника відповідального секретаря приймальної комісії  Жомирука Р.В. з питанням затвердження змін до Правил прийому для здобуття вищої освіти в НУВГП. Руслан Валентинович окреслив  основні зміни та  причини, які до них призвели: нормативні документи та COVID-19.

Директор коледжу Яцков М.В. представив Положення відокремленого структурного підрозділу "Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування",  зміни до Статуту НУВГП у зв'язку з перейменуванням Технічного коледжу та Правила  прийому для здобуття вищої освіти  у  ньому.   Відтепер коледж готуватиме  фахових молодших бакалаврів, а зміна статусу розширить повноваження закладу. 

Про реорганізацію навчально-наукового інституту економіки та менеджменту  доповіла директор ННІЕМ Ковшун Н.Е. Наразі розроблено і впроваджено концепцію, роботу комісії продовжено до кінця року.

 «Положення про Силабус» представив проректор Лагоднюк О.А.  Олег Анатолійович розповів про підготовку Положення робочою групою, до складу якої входили   представники кожного навчально-наукового інституту та представив  документ  на затвердження. Після жвавого обговорення Положення було прийняте, і невдовзі буде впроваджено  в організацію навчального процесу. 

Про створення навчально-тренінгової лабораторії кафедри обліку і аудиту та затвердження Положення «Про навчально-тренінгову лабораторію кафедри обліку і аудиту» доповіла професор кафедри обліку і аудиту Зубілевич С.Я.  Ця лабораторія стане не лише локацією для проведення навчально-тренінгової діяльності зі студентами у неформальній обстановці, а й дозволить  їм краще розвинути комунікативні навички.

Навчальний план ОПП Інтернет речей спеціальності  «Інженерія програмного забезпечення» для студентів за скороченим терміном навчання (2 роки 10 місяців) представив до затвердження  завідувач кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики Мартинюк П.М. У свою чергу, завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян  Михайлова Є.В. презентувала  «Навчальний  план  підготовки іноземних громадян до вступу у ЗВО» на підготовчому відділенні для іноземних громадян ЦМСО на 2020-2021 рр.

Програми  неформальної освіти «Юридична журналістика» та «Врегулювання правових  конфліктів мирним шляхом» представив директор центру неформальної освіти Дмитренко Є.Д. До слова, затверджені програми стали пілотними в неформальній освіті університету.  

Окрім того, під час засідання члени Вченої ради затвердили  кандидатури голови разової спеціалізованої Вченої ради захисту дисертації Ярути Я.В. та опонентів; надали дозвіл  на проведення попередньої експертизи дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії та затвердили  кандидатури  рецензентів;  надали  гриф Вченої ради навчальним посібникам, дозвіл на видання монографій, збірників наукових праць.

 

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістюназад