Університет

СТУДЕНТИ-НАУКОВЦІ НУВГП НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПРОБЛЕМ ІСТОРІЇ

СТУДЕНТИ-НАУКОВЦІ НУВГП НА ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З ПРОБЛЕМ ІСТОРІЇ

В Житомирському державному університеті імені Івана Франка на кафедрі всесвітньої історії  історичного факультету проходила традиційна IX  Всеукраїнська студентсько-учнівська наукова конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ». Ця конференція проходила у форматі трьох секцій. Секція 1. Проблеми давньої, середньовічної та нової історії і культури слов’ян.  Секція 2. Проблеми історії та культури слов’янських народів у ХХ-ХХІ ст. Секція 3. Проблеми всесвітньої історії.

У роботі конференції взяли участь 100 учасників: студенти закладів вищої освіти (Житомирський державний університет імені Івана Франка, Поліський національний університет (м. Житомир), Державний університет «Житомирська політехніка», Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне), Рівненський державний гуманітарний університет), учні загальноосвітніх шкіл і гімназій м. Житомира, Житомирської та Рівненської областей.

Під час організованої керівництвом НУВГП у лютому цього року практичної підготовки студентів, на кафедрі державного управління, документознавства та інформаційної діяльності доцентом Цециком Я.П. проводилась активна робота щодо підготовки наших студентів до цієї конференції. Результатом роботи стала участь десяти студентів НУВГП у конференції. Участь студентів нашого університету в цьому науковому заході – давня традиція, яка показує, що студенти НУВГП можуть змагатися на рівних з істориками-професіоналами й у науковій царині. Конференція проводилась в он-лайн режимі. Із доповідями виступили: 

  1. Юлія Брус, Іванна Чернюк (студентки І курсу спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», група ІБАС-11 з доповіддю «Вплив органів місцевого самоврядування на розвиток жіночої освіти у Заславльському повіті під час Першої світової війни»;

  2. Вікторія Сапожнікова, Тетяна Романюк (студентки І курсу спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», група ІБАС-11 з доповіддю «Відновлення діяльності органів міського самоврядування у Дубно влітку 1916 р.»;

  3. Світлана Сайчишина (студентка ІV курсу спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», група ДІД-41 з доповіддю «Вплив земства на розвиток інфраструктури Рівненського повіту у 1917 р.»;

  4. Софія Грудініна, Дмитро Нестерук (студенти І курсу, спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», група ІБАС-11 з доповіддю «Причини ескалації напруги на Волині у 1921-1925 рр.»;

  5.  Тетяна Чубок (студентка ІV курсу спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», група ДІД-41 з доповіддю «Перебіг і результати виборів до парламенту ІІ Речі Посполитої у Рівненському повіті у 1928 р.»;

  6. Анна Кичан (студентка ІV курсу спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», група ДІД-41 з доповіддю «Особливості проведення акцій протесту проти голодомору в Рівненському повіті у 1933 р.»;

  7. Аліна Фещук (студентка І курсу, спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», група ІБАС-11 з доповіддю «Діяльність членів націоналістичного підпілля у Костопільському повіті у 1936 р.: причини та наслідки».

За результатами роботи конференції було прийнято такі рішення та рекомендації:

відмітити інтерес студентів до проблем: нової та новітньої історії слов'янських країн, у т. ч. політичних репресій сталінського режиму, українського національного руху опору в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) та у післявоєнний період; політичних трансформацій у слов’янських країнах на сучасному етапі; світової історії у ХХ–ХХІ ст.; проблем української та зарубіжної культури;

опублікувати кращі доповіді студентів та учнів у збірнику наукових праць «Студентські історичні студії» (Вип. 9);

рекомендувати викладачам історичного факультету продовжувати підготовку студентів з дослідження актуальних проблем історії слов'янських народів та всесвітньої історії;

розширити дослідницьку роботу студентів в архівах;

продовжити співпрацю кафедри всесвітньої історії з вчителями загальноосвітніх шкіл та гімназій м. Житомира та області і залучати талановиту учнівську молодь до участі в обласному конкурсі «Юний історик» та роботі студентсько-учнівської конференції «Актуальні проблеми історії слов’янських народів»;

розширювати наукові зв’язки студентів факультету зі студентами інших вишів України.

Необхідно подякувати науковому керівнику студентів к.і.н., доценту, доценту кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Цецику Я.П. за проведену організаційну роботу та зусилля щодо популяризації історичної науки серед студентської молоді.

 

Сазонець І.Л.,
кафедра державного управління,
документознавства та інформаційної діяльності

 назад