Університет

Круглий стіл «Актуальні напрями студентської науки» об’єднав студентів-науковців НУВГП

Круглий стіл «Актуальні напрями студентської науки» об’єднав студентів-науковців НУВГП

Круглий стіл «Актуальні напрями студентської науки», що відбувся 18 травня 2020 року за модерації  сектору наукової роботи студентів, вже понад шість років виступає платформою для представлення результатів проведених студентами власних наукових досліджень, цікавих ідей і думок, обговорення проблемних питань з різних галузей знань.

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулася проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, д.е.н., професор Наталія Савіна, яка нагадала, що даний захід був ініційований саме студентами і став вже традиційним у нашому  університеті. Вона відмітила, що у сучасному світі успішне рішення багатьох проблемних питань можливе лише при об’єднанні зусиль та знань спеціалістів різних напрямів, тому головним завданням університету є підготовка всебічно розвинених  професіоналів своєї справи.

Цьогоріч з доповідями виступили 8 студентів, які представили ННІП, ННІЕМ, ННІАЗ та ННМІ. 

Про концептуальні готелі України розповіла Тишковець Юлія, студентка 3 курсу спеціальності «Туризм», доповідь якої була вдало доповнена змістовною презентацією, що базувалася на аналітично опрацьованому статистичному матеріалі (науковий керівник – к.с.-г.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Громаченко К.Ю.). 

Ірраціональний аспект феномену свободи у філософії Ф. Ніцше дослідила  студентка 1 курсу спеціальності «Культурологія» Авдєєва Олександра (науковий керівник – к.філос.н., доцент кафедри філософії Сарнавська О.В.). 

Паралелі  правового статусу жінки Стародавнього Риму та участь сучасної української жінки у процесі правотворчості  провела  та представила у своїй доповіді Єфімчук Марія, студентка 2 курсу спеціальності «Право» (науковий керівник – к.пед.н., доцент кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності Гришко В.І.).

Актуальним у гірництві сьогодні є питання закладки виробленого простору при розробці вугільних пластів. Саме ця тема була обрана Козяр Дарією, студенткою 3 курсу  ННМІ,  для вивчення (науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин Заєць В.В.). 

Все гостріше людство відчуває наслідки глобального потепління : буревії, смерчі, підвищення середньомісячних температур, зниження загальної вологості ґрунту, пересихання малих річок…Що нам очікувати у найближчі роки?  Змоделювати ймовірні зміни клімату на території України з використанням геоінформаційних систем та на основі опрацювання масиву статистичних даних коливання температур вдалося Ярошику Олександру, студенту 3 курсу спеціальності «Екологія» (науковий керівник – к.с.-г.н., доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Буднік З.М.).

Проведені ґрунтовні дослідження були представлені студентками інституту економіки та менеджменту. Так, Новицька Софія (3 курс, спеціальність «Міжнародні економічні відносини») дослідила глобальні тенденції в інноваційній діяльності (науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Жемба А.Й.); Заклинська Аліна (5 курс, спеціальність «Облік і аудит») на прикладі  підприємства ТЗОВ «Хлібодар» розкрила основні напрями звіту про управління (науковий керівник – к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту Зубілевич С.Я.); Гавлитюк Зоряна
(2 курс, спеціальність «Менеджмент») вивчала та досліджувала роль самоменеджменту в житті сучасного студентства на основі проведеного опитування студентів (науковий керівник – асистент кафедри менеджменту Андрійцьо-Рузаєва А.Ю.).

Дистанційний формат заходу не став перешкодою для жвавих дискусій, у яких взяли участь не лише доповідачі, а й досвідчені викладачі та науковці нашого університету. Круглий стіл відбувся у традиційно доброзичливій атмосфері інтелектуального пошуку та креативності. Були тут і запитання, і пропозиції,  і цікаві точки зору щодо вирішення поставлених завдань.  

Сектор наукової роботи студентів дякує науковим керівникам, які діляться своїми знаннями і досвідом, та всім учасникам круглого столу за активну роботу та розвиток наукових напрямів університету.

 

Сектор наукової роботи студентівназад