Університет

Новини Вченої ради

Новини Вченої ради

Відбулося чергове засідання Вченої ради. 

Першим розглянутим питанням учасників онлайн-засідання стало внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад директорів навчально-наукових інститутів, інститутів, коледжів, Наукової бібліотеки в Національному університеті водного господарства та природокористування й укладання з ними трудових договорів (контрактів) та затвердження його у новій редакції. Про це доповів  начальник юридичного відділу Д.А. Пуха. Начальник відділу ліцензування та акредитації А.В. Клімова представила на затвердження Звіт про виконання критеріїв  надання та підтвердження статусу «національний» за 2019 рік.  В свою чергу,  начальник центру неформальної та інформальної освіти НУВГП  Є.О. Дмитренко  доповів про Положення про неформальну освіту та інформальну освіту в НУВГП і представив цей документ  на розгляд членів Вченої ради.

Окрім того, учасники засідання затвердили  голів екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра, магістра в університеті на 2020 рік, підтримали відкриття філії  кафедри маркетингу при ТОВ «Заграва Геймз»,  затвердили  акредитаційну  справу  з первинної акредитації освітньо-професійної програми "Хімічні технології та інженерія" зі спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія" з ліцензованим обсягом 55 осіб;  надали  гриф  Вченої ради  навчальному  посібнику  «Практикум з граматики української мови як іноземної» (Тимощук І.О., Михайлова Є.В., Микитин І.С.).

Традиційно, наприкінці засідання привітали квітневих іменинників.

 

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістю

 назад