Університет

Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0

Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0

26-27 березня 2020 року кафедрою обліку і аудиту вперше було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію  «Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0». 

Конференція відбулася в онлайн-форматі за допомогою комунікатора Hangouts Meet. Пленарне засідання тривало понад 3,5 години. Загальна кількість учасників, які приєдналися до онлайн-зустрічі  – 63 особи, в т.ч. адміністрація нашого університету – ректор, проф. Мошинський В.С., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, проф. Савіна Н.Б., проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи, доц. Лагоднюк О.А., директор навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, проф. Ковшун Н.Е. 

Для формування збірника тез матеріали подали 191 учасник, з них 29 – представники Польщі (Природничо-гуманістичний університет, м. Сєдлєц, та Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін), 10 учасників з Білорусі (Поліський державний університет, м. Пінськ), виконавчий директор професійного об'єднання – ФПБАУ (Легка В.Г.),  Віце-президент Асоціації платників податків України (Хотенко О.А.), 105 представників інших вітчизняних закладів вищої освіти (зокрема ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Національний університет «Львівська політехніка», Тернопільський національний економічний університет, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Луцький національний технічний університет, Житомирський національний агроекологічний університет (Поліський національний університет), Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, Університет державної фіскальної служби та ін.).

Тематика доповідей учасників стосувалася значення цифрових технологій у підготовці фінансової звітності, впливу Індустрії 4.0 на розвиток бухгалтерського обліку, окремих аспектів нефінансової звітності підприємства, внутрішнього аудиту в державному секторі, еволюції вимог до компетентності професійних бухгалтерів в сфері інформаційних технологій тощо.

 

Кафедра обліку і аудитуназад