Університет

В УНІВЕРСИТЕТІ ДИСТАНЦІЙНО ПРОВЕДЕНО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

В УНІВЕРСИТЕТІ ДИСТАНЦІЙНО ПРОВЕДЕНО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

26 березня поточного року за допомогою відеоконференцзв’язку в онлайн- режимі проведено чергове засідання науково-методичної ради з використанням дистанційних технологій: Google Hangouts Meet.  

Розпочалося засідання зі вступного слова голови науково-методичної ради Олега Лагоднюка. Він наголосив на тому, що наш університет, як і багато закладів вищої освіти України, перейшов на дистанційний режим роботи в новій епідеміологічній ситуації. Олег Анатолійович підкреслив, що заняття в університеті відбуваються відповідно до розкладу на 2 семестр 2019-2020 н.р. 

Олег Анатолійович наголосив: «Невідомо, скільки триватиме карантин, поки що до 24 квітня поточного року. Всім би хотілося якомога швидше повернути життя в колишнє русло, але наразі потрібно діяти швидко, щоб процес навчання не переривався». 

Олег Лагоднюк  зауважив, що наш заклад має успішний досвід створення та використання онлайн-курсів на різних платформах, однак, щоб перевести весь освітній процес в дистанційний формат, багатьом викладачам потрібно було освоїти нові для себе методи роботи. Він розповів про те, як пройшли перші дні переходу на дистанційну форму навчання, які креативні рішення застосували і як це позначилося на якості навчання.  Наголосив, що ректорат, з метою вирішення важливих організаційних питань щодо діяльності університету під час карантину та  здійснення заходів щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID–19, прийняв ряд важливих рішень, які відображено в наказах ректора НУВГП Мошинського В.С. Так, прийнято рішення щодо переходу усіх форм навчання на  дистанційне з використанням корпоративних сервісів. Олег Анатолійович відмітив, що офіційними платформами для навчання в НУВГП визнано Google Hangouts Meet та Moodle, які реально відображають  навчальний процес в університеті. Таким чином ми демонструємо, що навчальний процес проходить відповідно до графіка навчального процесу і  закінчиться вчасно.

Олег Лагоднюк  зауважив, що викладачі та студенти досить успішно освоюють нові дистанційні технології: частина лекторів читає лекції за допомогою прямих трансляцій через You Tube, Zoom та інших додаткових ресурсів для online-спілкування. При проведенні практичних, лабораторних занять та  семінарів переважно використовуються Zoom, Google Hangouts Meet, Google Class. Відвідуваність в прямому ефірі зазвичай не поступається денній формі навчання. 

Олег Анатолійович повідомив, що для структурування дистанційної роботи наші викладачі використовують навчальну платформу Moodle для offline навчання, де розміщують завдання для виконання практичних, лабораторних робіт,  курсових проєктів та робіт, публікують власні відеолекції. Здобувачі вищої освіти можуть, у свою чергу, надіслати викладачеві виконані завдання. Публікація записів відеолекцій на платформі Moodle дозволяє студентам переглядати лекції повторно. Він зауважив, що модульні та підсумкові контролі будуть відбуватися на платформі в межах графіка навчального процесу. Викладачі додатково будуть призначати час відповідної події здобувачам вищої освіти.

Для зручності налаштувань віртуальних кабінетів на платформі дистанційної освіти Moodle, працівники навчально-наукового центру  незалежного оцінювання університету створили детальну відеоінструкцію. Переглянути її можна за посиланням.

Першим питанням, що розглянули члени ради, було про підготовку до запровадження силабуса в організацію навчального процесу.  Олег Лагоднюк розповів, що робочою групою із запровадження силабуса в НУВГП, яку створено згідно з наказом ректора, розроблено проєкт Положення про силабус. Члени робочої групи, які є представниками кожного навчально-наукового інституту, розробили власні силабуси зі своєї дисципліни. Обговоривши питання запровадження силабуса, члени науково-методичної ради одноголосно ухвалили наступне рішення:  – доручити науково-методичним радам з якості навчально-наукових інститутів розглянути проєкти силабусів, які підготовлено членами робочої групи відповідного навчально-наукового інституту; – пропозиції та зауваження надіслати ученому секретарю НМР до 08.04.2020 з подальшим розглядом робочою групою; – робочій групі доопрацювати Положення про силабус в НУВГП до наступного засідання науково-методичної ради. 

Другим було розглянуто питання стану організації освітнього процесу в університеті під час дистанційного навчання на час карантину, його ефективності та проблем, що виникають.  Презентацію моніторингу проведення навчальних занять в НУВГП засобами дистанційного навчання: Google Hangouts Meet,  станом на 23.03-24.03.2020 представив Олег Лагоднюк. Заслухавши та обговоривши доповідь голови науково-методичної ради, члени ради майже одноголосно  ухвалили наступне: – інформацію взяти до відома; – продовжити моніторинг  проведення навчальних занять викладачами  НУВГП, які проводяться засобом Google Hangouts Meet; – рекомендувати викладачам проведення відкритих занять засобами  дистанційного навчання: Google Hangouts Meet та відповідно до діючого Положення про проведення відкритих занять. 

 Потім члени науково-методичної ради розглянули  питання про виконання плану електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП у                І кварталі 2020 р., яке було представлено у вигляді мультимедійної презентації, підготовленої спільно навчально-методичним та редакційно-видавничим відділом НУВГП. Також одноголосно затвердили План електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП на 2-й квартал 2020 року та ухвалили  рішення щодо щоквартального обговорення результатів виконання планів електронних видань. 

Члени науково-методичної ради розглянули та одностайно  рекомендували Вченій раді надати гриф «Рекомендовано Вченою радою НУВГП»  навчальному посібнику  «Практичне проєктування та конструювання деталей машин». Автори: В.О. Малащенко, В.М. Стрілець, М.М. Козяр,  О.Р. Стрілець. 

Ще члени науково-методичної ради одноголосно затвердили 5 примірників робочих програм та 9 примірників навчально-методичних електронних видань.  

На завершення, члени науково-методичної ради проголосували за затвердження результатів голосування за усі питання науково-методичної ради в Mentimeter. Олег Лагоднюк наголосив, що це – простий і доступний в освоєнні інструмент голосування, який забезпечує миттєвий фідбек аудиторії.  Його зручно також використовувати для опитування студентів в режимі реального часу в аудиторії, оскільки він доступний і на мобільних пристроях, і в електронному середовищі.

Варто зазначити, що реєстрація участі членів науково-методичної ради в засіданні науково-методичної ради відбувалася в online-форматі. 

 

Тамара Костюкова,
учений секретар науково-методичної ради

 назад