Університет

На порядку денному – Басівкутське водосховище

На порядку денному – Басівкутське водосховище

На виконання рішення Рівненської міської ради від 26.02.2015 № 4980 «Програма розчищення і впорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення на 2015-2020 роки» група науковців НУВГП на чолі з ректором Мошинським Віктором Степановичем на пленарному позачерговому засіданні 40 сесії Рівненської міської ради 12 березня 2020 р. представила завершений етап проекту з відновлення Басівкутського водосховища «Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану від ПК0+00 до ПК35+56 в місті Рівному (будівництво)». Угоду про виконання проекту нашим університетом було укладено в 2018 р. на замовлення Управління капітального будівництва м. Рівне, за особистої підтримки і сприяння міського голови Хомка Володимира Євгеновича та його заступника Васильчука Сергія Миколайовича.

Зі вступним словом про результати досліджень та  подякою за довіру науковцям НУВГП у вирішенні водно-екологічних проблем міста Рівного перед депутатами та присутніми на засіданні розпочав керівник проекту – д.с.-г.н., професор В.С. Мошинський. Він також зауважив про велику відповідальність при прийнятті будь-яких адміністративно-господарських рішень стосовно Басівкутського водосховища, адже альтернативи даній водоймі в місті немає.  Оскільки будь-яка діяльність на території басейну та заплави водойми відображаються на її стані, об’єкт має бути керованим, що не відбувається на сьогодні. У розрізі рішення групи виконавців проекту, Віктор Степанович підкреслив, що забезпечення керованості станом Басівкутського водосховища необхідно починати з регулювання його водного режиму.

В продовження теми з розгорнутим науковим коментарем щодо результатів вишукувальних робіт, зокрема щодо загальної ситуації на водозборі, наявних джерел антропогенного навантаження, забруднення та виснаження запасів вод, оцінки сучасного екологічного стану гідроекосистеми за фізико-хімічними і гідробіологічними параметрами та гідрологічного режиму Басівкутського водосховища виступив виконавець проекту – к.с.-г.н., доцент Статник Ігор Іванович. Ігор Іванович обґрунтовано пояснив план заходів, які пропонує група виконавців проекту для відновлення сприятливого стану об’єкта: гідротехнічні роботи, управління стоками стічних вод, дотримання вимог Водного кодексу України та ряд гідроекологічних заходів. 

Більше години тривала жвава дискусія між представниками влади та науковцями. Найбільшої уваги було надано питанням необхідності реконструкції шлюзу-регулятору та каналізуванню стоків. Активно обговорювались шляхи реалізації розчищення ложа водосховища від мулових відкладень. При розгляді цих питань, у дискусії активну участь брали д.с.-г.н., професор Клименко Микола Олександрович, який надав присутнім інформацію щодо джерел токсифікації донних відкладів та можливих шляхів усунення їх негативної дії, а також к.т.н., доцент Корбутяк Василь Михайлович, який висвітлив особливості формування водного режиму водосховища та надав відповіді на численні запитання щодо ретроспективи формування його водного стоку та причин виснаження запасів поверхневих водних ресурсів у нашому регіоні в цілому.

Слід додати, що до групи виконавців та розробників проекту входили також д.б.н., професор Гриб Й.В., д.т.н., професор Стефанишин В.Д., д.т.н., професор Хлапук М.М., д.б.н., доцент Бєдункова О.О., які брали безпосередню участь у виконанні польових вишукувальних робіт, пошуку дієвих механізмів покращення стану Басівкутського водосховища та прийнятті зважених рішень щодо конкретних реабілітаційних заходів.

Професійно та конструктивно висловив свою думку щодо результатів виконання проекту міський голова Хомко В.Є. За його словами, окремі скептичні погляди та суб’єктивні бачення вирішення проблеми Басівкутського водосховища не можуть протиставлятись науковим підходам. Високо оцінив роботу науковців НУВГП і заступник міського голови  Васильчук С.М., котрий підтримує перспективу подальшої реалізації проекту. Слід наголосити, що фінансування даного проекту відбувається з міського бюджету, а саме з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Так, вже 26 березня 2020 р. на засіданні Рівненської міської ради розглядатиметься питання про виділення коштів на початок робіт.

 

Бєдункова О.О.,
Статник І.І.,
кафедра екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства

 назад