Університет

Семінар НАЗЯВО для голів галузевих експертних рад

Семінар НАЗЯВО для голів галузевих експертних рад

В університеті  відбувся дводенний семінар для голів галузевих експертних рад і їх заступників щодо проблем оцінювання якості освітніх програм та взаємовідносин  учасників акредитаційних процесів.

Захід відкрив вітальною промовою ректор Віктор Мошинський. Очільник закладу  побажав гостям плідної роботи і гостинно запросив відвідати з екскурсією університет.

Робоча зустріч розпочалася  презентацією президента Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Тараса Фінікова. 

Семінар був  покликаний допомогти налагодити активну комунікацію між ГЕР та НАЗЯВО, з’ясувати особливості  реалізації процесів оцінювання під час акредитаційної процедури, систематизувати діяльність ГЕР щодо оцінювання освітніх програм та обговорити перші робочі кроки  галузевих експертних рад.

Присутні розглянули  питання, які стосувалися узагальнення прав та обов`язків учасників акредитаційного процесу, особливостей оцінювання критеріїв якості освітньої програми,  проблем співвіднесення оцінок експертів та членів ГЕР, вибірковості, академічної доброчесності тощо.

Говорили також  про важливість постійної  співпраці та комунікації для активного  робочого процесу експертних груп, ГЕР та НАЗЯВО. Брак комунікації є однією з  проблем співвіднесення оцінок експертної групи та галузевої експертної ради. Окрім того, сюди можна включити і відсутність/новизну стандартів, відсутність уніфікації розуміння явищ та термінів (зокрема,  академічної доброчесності), неготовність врахування студентоцентризму, як критерію та особистого досвіду експертів.

Із презентацією «Запровадження та розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування (НУВГП)»  на семінарі виступив начальник відділу якості освіти НУВГП Віктор Корбутяк. Віктор Іванович розповів про принципи та цілі системи, її функціонування за участі усієї інституційної  системи університету, механізми та методи забезпечення якості освіти. Лунали і питання до доповідача. Зокрема, присутніх цікавило: статусу та повноваження координаторів з якості в ННІ та кафедрах, системи опитувань студентів та випускників, вибірка, особливості  перевірки кваліфікаційних випускних робіт на ознаки плагіату, мотивації студентів до участі у розбудові системи якості в університеті та інші.

З доповіддю «Спроба системного  аналізу діяльності ГЕР щодо оцінювання освітніх програм» виступив член НАЗЯВО Віктор Алькема. Віктор Григорович говорив про експертні групи, їх завдання  та характеристики, основні функції ГЕРів та проблеми при оцінюванні, застосування критеріїв акредитації, шкалу оцінювання за рівнем відповідності критеріям та вплив на це недоліків.

Про оцінювання успішних практик дотримання академічної доброчесності  в акредитаційних процедурах, нормативну базу в цьому контексті та дієві процедури йшлося у доповіді ще одного представника НАЗЯВО Артема Артюхова. У своєму виступі  доповідач звернув увагу на важливість популяризації ЗВО академічної доброчесності з використанням технологічних рішень, як інструментів протидії порушенням академічній доброчесності.

Більше фото у http://nuwm.edu.ua/images/content/news/fb/fb.jpg

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістю

 назад