Університет

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

19 лютого  2020 року в конференц-залі навчального корпусу № 1 університету відбулось перше в цьому році засідання науково-методичної ради (НМР) університету під керівництвом проректора з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олега Лагоднюка, голови науково-методичної ради. На засідання було запрошено здобувачів вищої освіти. 

Засідання науково-методичної ради розпочалось з доповіді Федора Швеця, директора навчально-наукового центру незалежного оцінювання НУВГП. Він запропонував для розгляду членів науково-методичної ради систему оцінювання навчальних досягнень студентів (семестровий поточний та підсумковий контроль) зі змінами та доповненнями. Федір Дмитрович проінформував про роботу ситуативної групи щодо внесення змін та доповнень щодо вищевказаної системи. Він відмітив, що робочою групою були напрацьовані зміни та доповнення,  враховані пропозиції кафедр та здобувачів вищої освіти, які брали участь в обговоренні цієї системи. Федір Швець наголосив на проблемних питаннях та нововведеннях, які внесено за побажаннями здобувачів вищої освіти, зокрема: перший модульний контроль в осінньому семестрі проводити не пізніше 30 жовтня поточного року, а у весняному семестрі – 30 квітня, і т. ін. Олег Лагоднюк зауважив, що оцінювання має бути зручним, якісним і справедливим, та вніс пропозицію щодо регулярних зустрічей зі студентами, а також запросив членів науково-методичної ради до співпраці. 

 Заслухавши та обговоривши доповідь Федора Швеця, довідку і проєкт рішення, науково-методична рада майже одностайно (за винятком одного члена ради) ухвалила наступне: - схвалити запропоновану систему оцінювання зі змінами та доповненнями в цілому; - завідувачам кафедр впродовж ІІ семестру поточного навчального року проводити засідання кафедр та  надавати пропозиції щодо цієї системи директорам навчально-наукових інститутів, які, в свою чергу, передаватимуть їх Швецю Ф.Д. для обговорення в ситуативній робочій групі; - за потребою, рекомендувати і напрацювати подальші зміни до системи оцінювання, які члени науково-методичної ради розглянуть в осінньому семестрі 2020-2021 н.р.

Наступною була доповідь Віктора Корбутяка,  начальника відділу якості освіти, у вигляді мультимедійної презентації «Аналіз відгуків здобувачів вищої освіти щодо нової системи оцінювання навчальних досягнень».   Заслухавши та обговоривши доповідь Віктора Івановича, члени науково-методичної ради ухвалили наступне: - інформацію взяти до відома; - рекомендувати відділу якості продовжувати опитувати студентів із метою удосконалення системи оцінювання навчальних досягнень.

Потім члени науково-методичної ради заслухали другу доповідь Віктора Івановича  «Аналіз перевірки магістерських кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату», яка мала вигляд мультимедійної презентації. Заслухавши та обговоривши доповідь Віктора Івановича, члени науково-методичної ради ухвалили наступне: - створити робочу групу для розробки механізму подальшої інтеграції системи Unplag/Unichek  в освітній процес – для перевірки на ознаки плагіату курсових робіт, проектів та рефератів тощо; - провести навчання науково-педагогічних працівників щодо особливостей використання сервісів Unplag/Unichek з метою перевірки студентських навчальних робіт на ознаки плагіату.

Далі Віктор Корбутяк представив проєкт «Порядок опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості освіти та освітньої діяльності у Національному університеті водного господарства та природокористування» та наголосив на необхідності його прийняття. Заслухавши та обговоривши доповідь Віктора Івановича, проєкт рішення Михайла Кристопчука, науково-методична рада  одноголосно ухвалила вищезгаданий документ. 

Про проєкт «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування» (нова редакція) доповіла Анастасія Клімова, завідувач відділу ліцензування та акредитації. Вона наголосила на необхідності  змін в існуючому Положенні про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, затвердженому ректором НУВГП від 06.07.2016 у зв’язку з тим, що Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800, у поняття й організацію підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників були внесені суттєві зміни щодо можливих видів, обсягів та їх зарахування, визнання результатів  підвищення кваліфікації. З метою введення Положення НУВГП в дію, відповідно до чинного законодавства, було розроблено нову редакцію Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування, що враховує усі зміни та доповнення.

Заслухавши та обговоривши доповідь Анастасії Вадимівни, довідку і проєкт рішення Анатолія Білецького, доцента кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки, науково-методична рада  одностайно ухвалила вищезгадане Положення та рекомендувала дане Положення Вченій раді НУВГП до затвердження. 

Потім Олег Лагоднюк представив для розгляду рукопис навчального посібника «Фізика. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. Частина І. Механіка. (Практикум з розв’язування задач з фізики). Автори:  Соляк Л.В., Гаращенко В.І., Гаращенко О.В., Гаєвський В.Р., Мороз М.В. Члени науково-методичної ради одностайно рекомендували Вченій раді надати посібнику гриф «Рекомендовано Вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування».  

Далі члени ради розглянули та одноголосно затвердили 7 примірників  робочих програм навчальних дисциплін для усіх спеціальностей НУВГП, 7 примірників навчально-методичних електронних видань і рекомендували їх до розміщення в репозиторії університету та використані в навчальному процесі. 

В різному Олег Лагоднюк, голова науково-методичної ради, розповів про роботу ситуативної робочої групи, яка складається із представників усіх навчально-наукових інститутів, щодо запровадження силабуса в НУВГП. Олег Анатолійович зазначив,  що силабус є засобом комунікації між викладачем і студентом та не є підміною робочої програми. Олег Лагоднюк наголосив, що ситуативна робоча група, яка створена наказом ректора, продовжує працювати над проєктом Положення про силабус, а також розробкою шаблону та зразків силабусу з різних спеціальностей. На березневому засіданні НМР робоча група представить власні напрацювання та проект положення про силабус. Він також в черговий раз анонсував відео «Що таке силабус і для чого він?». Наш випускник, професор Vasyl Taras спеціально до засідання науково-методичної ради записав своє роз’яснення силабусу. Рекомендуємо його для перегляду.

Олег Анатолійович повідомив, що 25-26 лютого поточного року відбудеться виїзна колегія НАЗЯВО в нашому університеті: семінар для голів галузевих експертних рад та їхніх заступників. 25.02.2020 в  Open Office (платформа взаємодій) відбудеться зустріч з керівником секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Михайлом Винницьким. 26.02.2020 з 10:00-11:30 в Open Office відбудеться зустріч з Юрієм Рашкевичем, заступником Міністра освіти і науки України (2016-2019 рр.), членом Національного агентства кваліфікацій, доктором  технічних наук, професором, тема – Освітні програми: побудова, опис, визнання. Під час зустрічі Ви матимете можливість отримати відповіді на питання щодо акредитації освітніх програм.

 

Тамара Костюкова,
учений секретар науково-методичної ради

 назад