Університет

Всеукраїнська інтернет-конференція «Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи»

Всеукраїнська інтернет-конференція «Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи»

30-31 січня 2020 року відбулась Всеукраїнська інтернет-конференція «Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи», присвячена 75-річчю видатного вітчизняного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора,  заслуженого діяча науки і техніки України, академіка МАНЕБ Клименка Миколи Олександровича.

Основним організатором конференції виступив Національний університет водного господарства та природокористування, за підтримки Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненської міської ради та участі провідних наукових та освітніх установ України.

Під час пленарної сесії першим із вітальним словом до учасників конференції звернувся ректор НУВГП, д.с.-г.н., професор Віктор Степанович Мошинський. Він висловив суттєву підтримку та повагу до наукової школи професора Клименка М.О. та зауважив, що існує низка наукових та соціальних проблем, вирішенню яких сприяють напрями досліджень школи, котрі співпадають зі стратегічними напрямами розвитку нашого університету. Приємною подією стало вручення Клименку М.О. відзнак ректора. 

Проректор НУВГП з науково-педагогічної та навчальної роботи Валерій Степанович Сорока наголосив про значимість наукових розробок учасників конференції та побажав подальшого розвитку як в теоретичному, так і в практичному напрямках.

Від усього колективу кафедри туризму та готельно-ресторанної справи НУВГП звернувся до присутніх завідувач кафедри Сергій Ігорович Коротун. Користуючись нагодою, він привітав М.О. Клименка з 75-річним ювілеєм та висловив слова щирої пошани та вдячності.

Цікавою та інформативною було представлена учасникам конференції презентація історії розвитку та концепції наукової школи професора Клименка М.О., яку розробила доцент кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Олена Антонівна Ліхо.

Директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, професор Алла Миколаївна Прищепа представила Стратегію розвитку ННІАЗ, у якій проаналізувала сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, які мають місце за сучасних умов освітнього та економічного становища.

Доцент кафедри екології, ТЗНС та ЛГ Ігор Іванович Статник надав інформацію щодо реалізації науково-дослідницьких та госпдоговірних тематик, які за останні 5 років виконувались учасниками наукової школи.

Микола Олександрович Клименко представив присутнім свою доповідь на тему «Особливості програми підготовки доктора філософії в контексті сталого розвитку».

Матеріали, які надійшли від учасників із різних регіонів України, стосувались багатьох важливих сучасних аспектів екологічного напрямку. Зокрема: соціо-еколого-економічні пріоритети сталого розвитку, регіональна екологічна політика; охорона та раціональне використання природних ресурсів, екологічна безпека; моніторинг та відновлення стану водних та наземних, агро- та урбоекосистем; збереження та відтворення біорізноманіття, діяльність об’єктів ПЗФ та лісового господарства; розвиток аграрного та зеленого туризму, ландшафтне різноманіття; моделювання і прогнозування стану довкілля, геоінформаційні технології у природокористуванні; інженерія довкілля та технології захисту навколишнього середовища: екологічна освіта і виховання, методологія наукових досліджень у вищій та середній школі; історія та проблеми сучасної екології.

Попри запланований інтернет-формат проведення конференції, до неї приєднались колеги з Рівненського державного гуманітарного університету, Державного університету «Житомирська політехніка», Львівської філії держводагентства, НПП «Дермансько-Острозький», а також представники кафедр та випускники нашого університету.

За результатами роботи конференції заплановано випуск електронного збірника, який був затверджений рішенням Вченої ради НУВГП від 31 січня 2020 р.Ольга Бедункова,
кафедра екології, технології захисту навколишнього середовищаназад