Університет

Нові технології в освіті

Нові технології в освіті

Навчально-методичним відділом сформовано черговий 17 випуск науково-методичного збірника «Технології навчання» Національного університету водного господарства та природокористування

Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами педагогіки. Мета видання – представляти прогресивні технології, результати науково-педагогічних досліджень і здобутки у модернізації національної освіти викладачів та магістрів нашого університету. 

Звертаємо увагу, що публікація статей викладачів в науково-методичному збірнику «Технології навчання» Національного університету водного господарства та природокористування відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) враховується як педагогічна активність. Наукову статтю магістра, опубліковану в науково-методичному збірнику «Технології навчання», враховують як наукову роботу до магістерської роботи здобувача вищої освіти.

Збірник розміщено в репозиторії університету за посиланням:

http://ep3.nuwm.edu.ua/16795/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA__2019__17.pdf

Шановні колеги, запрошуємо Вас до подальшої співпраці.

 З повагою, редакційна колегія науково-методичного збірника «Технології навчання»назад