Університет

Новини вченої ради

Новини вченої ради

Відбулося останнє в календарному році засідання вченої ради. Першим питанням порядку денного стало клопотання кафедр щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів та економіки природокористування Білоус Н.М. та доцента кафедри прикладної математики - Мічуті О.Р., яке учасники засідання  підтримали. 

Далі члени вченої ради розглянули заяви про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад, затвердили «Правила прийому на навчання до НУВГП у 2020 р.» та «Правила  прийому на навчання до Технічного коледжу НУВГП для здобуття ступеня бакалавра, молодшого бакалавра у 2020 році».. Про особливості прийому зі змінами та доповненнями до цих закладів на наступний рік розповіли відповідальний секретар приймальної комісії Руслан Жомирук та директор Технічного коледжу Микола Яцков.

Окрім того,  учасники засідання визнали  документи науково-педагогічних працівників, які проходили стажування за кордоном впродовж 2019 календарного року, затвердили план-графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на наступний 2020 рік, ліцензійні  справи щодо збільшення ліцензованого обсягу спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" галузі знань 26 Цивільна безпека другого (магістерського) рівня вищої освіти з 50 до 80 осіб та Концепцію освітньої діяльності за даною спеціальністю,  Положення про науково-дослідну лабораторію - 14 науково-дослідних лабораторій. 

Також члени вченої ради надали  гриф вченої ради навчальним посібникам, дозвіл на видання монографій, збірників наукових праць, заслухали доповідь начальника юридичного відділу Дмитра Пухи  «Про перейменування Надслучанського інституту Національного університету водного господарства та природокористування на Навчально-науковий Надслучанський інститут Національного університету водного господарства та природокористування» і доцента кафедри прикладної математики Ольги Степанченко «Про створення центру неформальної освіти».

 

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістю

 назад