Університет

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ КОНКУРСУ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ КОНКУРСУ НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ

Традиційно наприкінці календарного року в університеті підводиться підсумок щорічного конкурсу  підручників, навчальних посібників та монографій на краще видання наукової та навчальної літератури закладу.

Конкурс проводиться з метою підвищення якості навчальних, методичних та наукових праць, що відповідають вимогам державних освітніх стандартів вищої професійної освіти у підготовці висококваліфікованих фахівців сучасного рівня, а також мотивації професорсько-викладацького складу до активної видавничої діяльності.

Для заохочення авторів кращих друкованих робіт,  відповідно до Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій, автори-переможці отримують дипломи і право впродовж п’яти років друкувати наступні свої видання за кошти університету згідно з поданими довідками про творчий внесок у видання, яке перемогло  в конкурсі.

За роки існування в конкурсі взяв участь 521 науково-педагогічний працівник.  370 учасників конкурсу стали переможцями.  75 наших викладачів-переможців конкурсу скористалися правом друку своїх видань за кошти університету за період 2015–2019 рр., а це 629 тис. 737 грн.

Конкурс відбувається  за природничим, економічним, гуманітарним  та технічним напрямами у таких номінаціях:  краща монографія; кращий підручник; кращий навчальний посібник.

Найвищий  бал членів конкурсної комісії  отримав навчальний посібник «Теорія обертових машин» авторів Науменка Юрія Васильовича, д.т.н., професора кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, та  Дейнеки Катерини Юріївни, к.т.н., викладача спеціальних дисциплін Технічного коледжу НУВГП.  

Члени комісії запропонували вченій раді відповідно до Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій (нова редакція) розмістити на Дошці пошани «Людина року» фото авторів книги.

Список усіх призерів можна переглянути у pdf-файлі. Ознайомитись  з підсумками вільного інтерактивного голосування – за посиланням.

Книги-переможці  експонуватимуться в читальному залі Наукової бібліотеки університету.

Тамара Костюкова,
заступник завідувача 
навчально-методичного відділу

 

Підсумки 2019назад