Університет

В НУВГП навчали експертів з акредитації освітніх програм

В НУВГП навчали експертів з акредитації освітніх програм

Тренінг для підготовки експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм відбувся у НУВГП.

В заході взяло участь близько 30 викладачів та здобувачів вищої освіти з різних університетів, що були попередньо відібрані як майбутні експерти з акредитації освітніх програм. Передував дводенному очному тренінгу заочно-дистанційний. Лише після проходження першого етапу – он-лайн навчання та успішного  складання тесту, майбутні експерти були допущені до наступного етапу–очного тренінгу.

Дводенний тренінг проводили член Національного агентства із забезпечення якості освіти,  доктор економічних наук, професор Олександр Длугопольський та тренер Національного агентства,  кандидат філологічних наук Олена Книш. Учасники тренінгу також мали нагоду поспілкуватися із заступником голови Національного агентства Оленою Єременко.

Тренери навчали майбутніх експертів аналізувати відомості про самооцінювання, які подають ЗВО; планувати акредитаційний візит; модулювати шляхи вирішення непередбачених (конфліктних) ситуацій під час візиту експертів до ЗВО; підсумовувати критерії та оцінювати відповідно до них освітню програму в звіті з акредитаційної експертизи; надавати консультації представникам ЗВО щодо покращення якості освітніх програм тощо. Особливу увагу під час тренінгу звертали на правила етичної поведінки експертів під час акредитаційного візиту.

Навчання відбувалося у формі аналізу звіту самооцінювання університету, симуляції візитів та зустрічей, розв’язання кейсів та підбиття підсумків. Варто наголосити на важливій ролі студентства як агентів змін у процесі розбудови культури якості в українській вищій освіті, адже відтепер здобувачі вищої освіти стають рівноправними членами групи експертів. Саме тому під час тренінгу студенти та викладачі розвивали навички командної роботи, необхідної для ефективного виконання функцій експерта.

Згодом, після складання он-лайн іспиту, експерти також долучаться до акредитації освітніх програм в різних ЗВО України як представники Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Процедура акредитації передбачає попередній аналіз відомостей про самооцінювання, безпосередню роботу експертів у ЗВО, розгляд звіту експертів на засіданні Галузевої експертної ради та, власне, прийняття остаточного рішення про акредитацію на засіданні Національного агентства.

Більше фото у 

 

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістю

 назад