Університет

Стажування професора кафедри фізичного виховання Кузнєцової О.Т.

Стажування професора кафедри фізичного виховання Кузнєцової О.Т.

З 05 по 11 грудня 2019 року у Поліському державному університеті (Республіка Білорусь) на факультеті організації здорового способу життя за освітньою програмою стажування «Формування сучасних знань, вмінь та навичок організації процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти» пройшло підвищення кваліфікації професора кафедри фізичного виховання Кузнєцової Олени Тимофіївни.

Відповідно до програми стажування відбулося обговорення актуальних проблем і тенденцій розвитку фізичного виховання з представниками адміністрації та науково-педагогічних працівників факультету, відвідування практичних занять з метою засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання, проведення інтерактивних лекцій з використанням сучасних інформаційних технологій зі студентами ІV курсу.

Стажування забезпечувалося поєднанням теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю у вирішенні конкретних завдань фізичної підготовки студентів.

Програма стажування передбачала наступні види самоосвітньої діяльності: ознайомлення з науково-методичною базою кафедр факультету організації здорового способу життя; знайомство зі спортивною базою, відвідування практичних занять провідних викладачів за темою стажування (вивчення педагогічного досвіду; ознайомлення з методикою організації й проведення семінарських та практичних занять); робота з ресурсами бібліотечно-інформаційного центру, ознайомлення та участь у процесі розроблення сучасних електронних засобів навчання, пошук у мережі Internet відкритих ресурсів за дисципліною стажування, набуття нового досвіду щодо застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні; підготовка навчально-методичного забезпечення за завданнями стажування; екскурсії містом; консультації керівника стажування.

Розроблено пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу за допомогою застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання; створення навчально-методичних матеріалів, електронних засобів навчання, призначених для використання при підготовці майбутніх фахівців.

Дякую адміністрації Національного університету водного господарства та природокористування та Центру міжнародного співробітництва та освіти за сприяння в організації стажування.

Висловлюємо глибоку повагу та щиру вдячність адміністрації університету, проректору Власовій С.В., декану факультету додаткової освіти Хміль О.А., науково-педагогічним працівникам факультету організації здорового способу життя на чолі з деканом Марініч Т.В. за організацію стажування, за можливість обмінюватися думками, вести конструктивні й плідні дискусії. Дякуємо завідувачу кафедри оздоровчої та адаптивної фізичної культури Яковлєву А.М. та доценту кафедри загальної і клінічної медицини, кандидату медичних наук Марініч В.В. за можливість ознайомитися з найновішими дослідженнями, обговорити цікаві наукові розвідки. Сподіваємося на подальшу співпрацю і дружбу.

 

Кафедра фізичного виховання

 назад