Університет

Новини вченої ради

Новини вченої ради

Відбулося перше засідання вченої ради у новому складі. 

Перш ніж перейти до порядку денного,  обраний голова вченої ради − ректор Віктор Мошинський вручив  атестат професора  − завідувачу кафедри прикладної математики Мартинюку П.М., диплом кандидата  технічних наук − Павлюку А.П. (кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд), диплом Інженерної академії України – директору економіко-технологічного коледжу НУВГП Дем'янюку В.В., подяки МОНУ:  доценту кафедри хімії та фізики Морозу М.В., професорам кафедри автоматизації електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій Сафонику А.П. та Маланчуку Є.З.   

Першим питанням порядку денного було клопотання кафедр щодо присвоєння вченого звання професора кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій −  Васильцю С.В. та Маланчуку Є.З., професора кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин – Корнієнку В.Я., доцента кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій – Клепачу М.М., яке учасники засідання підтримали.

Далі члени вченої ради затвердили Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у НУВГП; ліцензійні  та акредитаційні справи; ОПП, навчальний план та стандарт вищої освіти, Положення про місію, візію, цінності та стратегічні напрями розвитку університету, Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій; Порядок визнання документів про підвищення кваліфікації та стажування за межами України, отриманих педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками закладу. 

Окрім того, присутні члени вченої ради підтримали: реорганізацію відділу аспірантури та докторантури;  реорганізацію відділу дистанційного навчання Навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання у Центр дистанційного навчання; створення Центру супроводу освіти військовослужбовців та членів їх сімей;  перейменування кафедри прикладної математики; кандидатури голів державних іспитових комісій та звіти докторантів із темами дисертаційних робіт; рекомендували до видання монографії, підручники, збірники наукових праць; надали гриф вченої ради навчальним посібникам. 

А ще члени вченої ради дали згоду на закупівлю мікроавтобуса для потреб університету.

Наостанок −  традиційно привітали іменинників.

Більше фото у 

Наталія Пархомчук,
 відділ зв’язків із громадськістю

 назад