Університет

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

20 листопада 2019 року в конференц-залі навчального корпусу № 1 університету відбулось чергове засідання науково-методичної ради університету під керівництвом заступника голови науково-методичної ради, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Валерія Сороки.

Про проєкт Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті водного господарства та природокористування доповіла Світлана Антонова, к.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності. Заслухавши та обговоривши проєкт Положення, науково-методична рада одностайно ухвалила відповідне рішення: схвалити документ та рекомендувати Вченій раді до затвердження. 

Наступною була доповідь Тамари Костюкової, заступника  завідувача навчально-методичного відділу, про нову редакцію Положення про конкурс  підручників, навчальних посібників та монографій. Членами комісії конкурсу внесено зміни в Положенні, як редакційного так і змістовного характеру. Зокрема змінено терміни проведення конкурсу, частково змінено критерії оцінювання навчальних видань та додаткові критерії, а також введено оцінювання наукових видань за окремими критеріями. Відповідно внесено зміни до складу супровідних документів. Члени науково-методичної ради одностайно ухвалили нову редакцію Положення та рекомендували документ Вченій раді до затвердження.

Тамара Андріївна продовжила свій виступ і доповіла про затвердження змісту науково-методичного збірника «Технології навчання» № 17, 2019, який буде видано в електронному форматі та розміщено в репозиторії університету. Заслухавши та обговоривши зміст збірника і довідку Марії Тадеєвої, завідувача кафедри іноземних мов, заступника головного редактора науково-методичного збірника, члени науково-методичної ради одностайно схвалили зміст науково-методичних статей, поданих до збірника, та рекомендували його до розміщення в репозиторії університету. Марія Іванівна наголосила, що статті збірника, присвячені актуальній проблематиці теорії і методики професійної освіти, пов’язані із актуальними проблемами забезпечення якості професійної підготовки фахівців технічного та гуманітарного профілю у коледжах та університеті й активізацією пізнавальної діяльності студентів, формуванням фахової компетентності майбутніх інженерів і державних службовців.

Марія Тадеєва запропонувала: «З метою подальшої популяризації збірника “Технології навчання” завідувачам кафедр рекомендувати викладачам публікувати у цьому науково-методичному виданні результати їхньої науково-методичної роботи».

Потім Оксана Клюха, завідувач відділу працевлаштування та профорієнтації, представила  проєкт  Положення про підтримку здобувачів вищої освіти Національного університету водного господарства та природокористування у працевлаштуванні та сприянні кар’єрному старту. Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим наказом МОН України від 11.07.2019 № 977, передбачено, що при встановлені відповідності якості освітньої програми та освітньої діяльності  та прийнятті рішення про акредитацію освітньої програми здійснюється оцінювання виконання кожного критерію, одним з яких є «Освітнє середовище та матеріальні ресурси», що містить підкритерій, для розкриття якого необхідно описати механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, в т.ч. організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки з питань працевлаштування. З метою підтвердження наявного  механізму такої підтримки здобувачів вищої освіти відділом працевлаштування та профорієнтації було розроблено проєкт Положення.

Анастасія Клімова, завідувач відділу ліцензуванія та акредитації, наголосила, що дане Положення передбачає створення системи сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників, класифікацію та опис напрямів підтримки при виході на ринок праці з метою підвищення конкурентоспроможності, фіксацію основних інструментів та механізмів підтримки здобувачів освіти і їх взаємодії з НУВГП і роботодавцями.

Заслухавши та обговоривши проєкт Положення і довідку Анастасії Вадимівни члени науково-методичної ради одноголосно ухвалили Положення. 

Далі Валерій Сорока представив для розгляду рукопис навчального посібника  «Основні технологічні схеми базових неорганічних виробництв». Автори: Яцков М.В., Корчик Н.М., Пророк О.А. Експертом навчального посібника виступила  Заблуда Галина Олексіївна, член робочої групи експертів-хіміків з питань ВХР на ТЕС та АЕС при Мінпаливенерго України. Члени науково-методичної ради одностайно рекомендували Вченій раді надати посібнику гриф «Рекомендовано Вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування».

Потім Валерій Степанович представив для розгляду рукопис підручника «Радіоекологія».  Автори:  Клименко М.О., Клименко О.М., Клименко Л.В. Експертом підручника виступив В’ячеслав Іванович Гаращенко, завідувач кафедри хімії та фізики НУВГП. Члени науково-методичної ради одностайно рекомендували Вченій раді надати посібнику гриф «Затверджено Вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування».  

Далі члени ради розглянули та одноголосно затвердили 26 примірників  робочих програм навчальних дисциплін для усіх спеціальностей НУВГП, 15 примірників навчально-методичних електронних видань і рекомендували їх до розміщення в репозиторії університету та використанні в навчальному процесі. 

В різному Олександр Хоменчук, начальник відділу інформаційних технологій , розповів  про нові можливості роботи в оновленій навчальній платформі Moodle 3.7, яка дає можливість:  швидкого доступу викладача до своїх курсів; спілкування студентів та викладачів між собою та між групами; покращення роботи сервісу перевірки схожості АНТИПЛАГІАТ; підвищення безпеки навчального процесу дисциплін; автоматичного (безконтактного) переносу оцінок з Moodle до електронного журналу ПС-Деканат; покращення дизайнерського вигляду, категорій та оформлення курсів для викладачів; використання мобільного додатка  для android та ios. 

Більше фото у 

 

Тамара Костюкова,
вчений секретар науково-методичної радиназад