Університет

Досягнення напередодні ювілею

Досягнення напередодні ювілею

На початку січня наступного року в нашому університеті буде проведений Міжнародний науково-технічний семінар «Структура, склад та властивості бетону», що організований кафедрою технології будівельних виробів і матеріалознавства.

Семінар приурочений до 35-ти річчя кафедри ТБВіМ а також 80-ти річчя її засновника та незмінного керівника Дворкіна Леоніда Йосиповича.

Передювілейний рік був дуже результативним для кафедри в науковому та науково-методичному плані. Вийшло з друку 5 книг, в т.ч. 3 монографії (одна з них англомовна), підручник та посібник. Очікується вихід в світ ще одного посібника «Властивості мінеральних будівельних матеріалів», а також англомовної монографії у видавництві Taylor & Francis Group. Серед опублікованих цього року наукових праць – 5, що індексовані в наукометричній базі Scopus. Наукові праці за авторства професора Дворкіна Л.Й. в базі Google Scholar мають загальний індекс цитувань на сьогодні близько 1800. Щойно два випускники аспірантури успішно захистили кандидатські дисертації в спеціалізованій вченій раді НУВГП. Кафедра також своєчасно завершила перший етап відповідальної держбюджетної теми  «Розробка ефективних конструкційно-технологічних рішень щодо швидкісного зведення споруд оборонного та цивільного призначення».

Кафедра ТБВіМ, очолювана професором Дворкіним Л.Й., продовжує активно працювати і реалізовувати свої творчі плани.

 

Олег Бордюженко,
кафедра ТБВіМназад