Університет

Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування

Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування

31 листопада 2019 року на базі Національного університету водного господарства та природокористування відбулась Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування». Співорганізаторами конференції виступили: Поліський аграрно-екологічний інститут Національної академії наук Білорусі (Республіка Білорусь), Поморська академія в Слупську (Республіка Польща), Дангаринський державний університет (Республіка Таджикистан), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Житомирський національний агроекологічний університет, Херсонський державний аграрний університет, Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН, Товариство із обмеженою відповідальністю «Дедденс Агро», Рівненський природний заповідник, Національний природний парк «Дермансько-Острозький». 

Учасників конференції урочисто привітали директор ННІАЗ, професор, к.с.-г.н., член-кореспондент МАНЕБ, Прищепа А.М., професор, д.с.-г.н., член-кореспондент НААНУ Польовий В.М., професор, д.с.-г.н., академік МАНЕБ Клименко М.О.

Велику науково-практичну зацікавленість викликали доповіді провідних агрономів ТОВ «Дедденс Агро» щодо найбільш ефективних апробованих технологій органічного рослинництва. Бурхливі дискусії відбувалися навколо презентації останніх досліджень Інституту сільського господарства Західного Полісся НАН України (професор Польовий В.М.) та кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства (професор Клименко М.О. та професор Прищепа А.М.).

Під час конференції акцентувалася увага на екологічних послугах природно-заповідних територій та необхідності їх оцінки, на чому зосередили увагу заступник директора з наукової діяльності Рівненського природного заповідника Журавчак Р.О. та начальник відділу наукової, еколого-освітньої роботи та рекреації НПП «Дермансько-Острозький» Головко О.В. 

Рішення конференції стосувалися офіційних звернень до Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо необхідності першочергової підтримки тих сільськогосподарських виробників, які забезпечують відтворення родючості ґрунтів та рециркулярної технології природокористування; Міністерства енергетики та захисту довкілля щодо необхідності розробки методики оцінки вартості екосистемних послуг ґрунтів, водно-болотних угідь, лісів та ґрунтів заповідних територій.

 назад