Університет

Зустріч ректора з працівниками ННІАЗ

Зустріч ректора з працівниками ННІАЗ

Нещодавно в 732 ауд. відбулася зустріч викладачів та студентів ННІАЗ із ректором нашого університету Віктором Степановичем Мошинським. 

Метою зустрічі було представлення Стратегії розвитку університету впродовж 2020-2025 рр. Розробка Стратегії тривала близько року, хоча сама ідея визначення «маршруту руху» НУВГП у сучасних умовах стрімких змін суспільства зародилась набагато раніше. 

Авторами Стратегії стали близько 60 чоловік, які представляють різні структурні підрозділи університету і займають різні посади, що без сумніву, є свідченням колективного стилю управління в нашому ЗВО.

За словами В.С. Мошинського, який взяв на себе відповідальність донесення місії, візії, цінностей та принципів НУВГП у розрізі Стратегії, головною філософією майбутнього має стати стратегія співпраці. В якості ж основної місії університету стратегія вбачає «генерацію інтелектуальної еліти в середовищі інновацій». Серед цінностей стратегії – єдність колективу; взаємоповага; гармонія освіти, науки та бізнесу; професіоналізм; відповідальність і порядність. Серед принципів – конкурентоздатність; безперервність розвитку; збалансованість ресурсного потенціалу; гармонія природокористування. Наведені та інші складові успішного функціонування університету національного рівня стали основою для означення стратегічних напрямків розвитку, перелік яких у стратегії складається з 11 позицій.

В обговоренні представленої Стратегії взяли активну участь викладачі, завідувачі кафедр та директор ННІАЗ, у результаті чого стала помітною небайдужість колективу до перспективи позитивних змін, на які спрямована ця ініціативна, результативна колективна праця. назад