Університет

Концепція НУВГП щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами

Концепція НУВГП щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами

Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини (Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про права інвалідів, про права дитини), Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту осіб з особливими освітніми потребами.

У Законах України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» регламентовано надання освітніх, медичних, соціальних послуг особам з обмеженими можливостями здоров’я, зокрема, особам з особливими освітніми потребами.

У свою чергу Національний університет водного господарства та природокористування, орієнтуючись на Європейські стандарти забезпечення якості освіти (ESG 2015), розробив Концепцію щодо організації навчання осіб з особливими освітніми  потребами (осіб з інвалідністю), що регламентує порядок підготовки заходів з організації навчання здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, що є особами з особливими освітніми потребами.

Метою цієї Концепції є:

- визначення пріоритетів та напрямків розвитку НУВГП у межах реалізації державної політики у сфері освіти в частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій особам з особливими освітніми потребами;

- створення умов щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в НУВГП через удосконалення форм організації освітнього процесу та соціальної реабілітації таких людей, шляхом упровадження інноваційних технологій, зокрема, інклюзивного навчання;

- формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до осіб з інвалідністю.

Цим документом Національний університет водного господарства та природокористування бере на себе зобов’язання:

1. Створити умови щодо організації навчання осіб з особливими освітніми  потребами (осіб з інвалідністю).
2. Сформувати нову філософію працівників університету щодо позитивного ставлення до осіб з особливими освітніми  потребами (осіб з інвалідністю).

Концепція буде затверджена на засіданні вченої ради університету 2 жовтня 2019 року.

 

За матеріалами відділу якості освітиназад