Університет

Науковців НУВГП включено до складу Наукової ради МОНУ

Науковців НУВГП включено до складу Наукової ради МОНУ

Відповідно до наказу МОН України № 859 від 20.06.2019 р. «Про затвердження складу Наукової ради Міністерства освіти і науки України, переліку та персонального складу секцій за фаховими напрямами» науковців НУВГП включено до складу наступних секцій:

Секція 1 «Математика»

- Слюсарчук В.Ю. – професор кафедри вищої математики, д.ф.-м.н., професор;

Секція 2 «Інформатика та кібернетика»

- Мартинюк П.М. – завідувач кафедри прикладної математики, д.т.н., доцент; 
- Сафоник А.П. – професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., професор;

Секція 7 «Енергетика та енергоефективність»

- Гудь В.М. – доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, к.ф.-м.н., доцент;

Секція 14 «Технології будівництва, дизайн, архітектура»

- Грицина О.О. – доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки, к.т.н., доцент;
- Михайлишин О.Л. – завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну, доктор архітектури, професор;

Секція 17 «Економіка»

- Сазонець О.М. – завідувач кафедри міжнародної економіки, д.е.н., професор;
- Якимчук А.Ю. – професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, д.е.н., професор;

Секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту»

- Григус І.М. – директор навчально-наукового інституту охорони здоров’я, д.мед.н., професор;

Секція 23 «Наукові проблеми сільського, лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії»

- Мошинський В.С. – ректор, д.с.-г.н., професор;
- Рокочинський А.М. – професор кафедри водної інженерії та водних технологій, д.т.н., професор.

 

Науково-дослідна частинаназад