Університет

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

15 травня 2019 року в конференц-залі навчального корпусу № 1 університету відбулось чергове засідання науково-методичної ради університету. Засідання відкрив голова науково-методичної ради, проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олег Лагоднюк.

Першим питанням, що розглянули члени науково-методичної ради, була доповідь Валерія Сороки, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, заступника голови НМР, про проект тимчасового Положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту Національного університету водного господарства та природокористування. Валерій Степанович наголосив на важливості представленого документа та наголосив, що цей документ належить до групи документів, які розробляються для запровадження внутрішньої системи якості  в НУВГП. Відбувається апробація саморегульованої системи якості в університеті. Після обговорення проекту тимчасового Положення члени НМР майже одноголосно проголосували за його ухвалу.

Далі виступила Алла Крива, директор Наукової бібліотеки університету. Вона доповіла про проблему утилізації застарілих методичних вказівок, які було видано до 2014 року. Прийнято рішення розглянути це питання на кафедрах та в двотижневий термін вирішити питання щодо ліквідації цих вказівок або перевидання з наступним включенням їх до плану електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП.

З інформацією про роботу Школи лідерства в 2 семестрі 2018/2019 н.р. виступила заступник завідувача навчально-методичного відділу Тамара Костюкова. Доповідь у вигляді мультимедійної презентації було побудовано за результатами анонімного анкетування слухачів. В період з 11.02.2019 р. по 11.03.2019 р. слухачами стали 27  науково-педагогічних працівників НУВГП (в тому числі 5 викладачів Технічного коледжу НУВГП). Науково-педагогічні працівники прослухали курс із десяти модулів.

Тамара Андріївна також проінформувала про початок наступної  Школи лідерства з 15 травня поточного року для професорсько-викладацького складу університету, а також про курс «Стартапи та інновації в освіті», який відбувся 15-17 травня поточного року в межах Школи лідерства під керівництвом Ольги Шахрайчук, яка навчається в Ізраїлі в Техніоні (Ізраїльський технологічний інститут – вищий навчальний та науково-дослідницький заклад в Хайфі, Ізраїль) за міжнародною програмою MBA (Master of Business Administration).  Інформацію було взято до уваги та прийнято рішення про необхідність продовження роботи Школи лідерства.

Далі Олег Лагоднюк представив членам науково-методичної ради для розгляду чотири навчальних  посібники:  Структура, склад і властивості мінеральних будівельних матеріалів». Автор: Л.Й. Дворкін; «Застосування примусу під час провадження слідчих дій» (автори: А.А. Благодир, В.С. Благодир, С.М. Благодир, А.О. Лящ, І.В. Міщук, В.І. Цимбалюк); «Картографія: відкрий свою «terraincognita» (автор С.М. Остапчук);«Технологія будівництва гідротехнічних, водогосподарських та природоохоронних споруд» (автори: А.А. Білецький,  О.І. Ольховик). Члени науково-методичної ради одноголосно рекомендували вченій раді НУВГП надати вищезгаданим навчальним виданням гриф «Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування».

Члени науково-методичної ради розглянули підручник «Будівельні в’яжучі матеріали» (автор Л.Й. Дворкін) та рекомендували вченій раді надати підручнику гриф «Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування». Одноголосно ухвалили монографію «Член-кореспондент АН УРСР М.О. Тюленєв (1889-1969) – вчений, педагог та фундатор сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні (до 130-річчя від дня народження)» (автор В.А. Вергун, академік Національної академії аграрних наук України).

Також члени ради розглянули та одностайно затвердили 8примірників робочих  програм навчальних дисциплін для усіх спеціальностей НУВГП; 8 примірників навчально-методичних електронних видань та рекомендували їх до розміщення в репозиторії університету.

Більше фото у 

 

Тамара Костюкова,
вчений секретар науково-методичної радиназад