Університет

Виставка творчого доробку викладачів ННІАКОТ

Виставка творчого доробку викладачів ННІАКОТ

В навчально-науковому інституті автоматики,  кібернетики та обчислювальної техніки експонується виставка наукових доробків  кафедр інституту. Тут можна побачити журнали, які індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science, що свідчить про результативність науково-дослідницької діяльності інституту та кафедр  зокрема, підручники та посібники, монографії, свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти на корисні моделі як технічні, так і фізико-математичні.

Професорсько-викладацький склад інституту активно займається науково-дослідною роботою, основною метою якої є сприяння формуванню висококваліфікованих фахівців. Наукова діяльність в інституті є  інтелектуальною, цілеспрямованою, творчою роботою, що здійснюється у формі фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Забезпечення новими сучасними науковими, навчально-методичними матеріалами для освітньої програми дає можливість підготувати дійсно висококваліфікованого фахівця.

Більше фото у 

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістю

 назад