Університет

Круглий стіл «Актуальні напрями студентської науки»

Круглий стіл «Актуальні напрями студентської науки»

Науковцями не народжуються. Ними стають під час навчання в НУВГП! Це довели талановиті студенти, які взяли участь  у круглому столі «Актуальні напрями студентської науки», що відбувся 14 травня 2019 р. о 13 год. в ауд. 441.

Захід проходив у рамках Фестивалю, який вже традиційно відбувається в нашому університеті, з нагоди Дня науки України, за сприяння та координації д.е.н., професора Савіної Наталії Борисівни – проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Метою круглого столу був обмін досвідом у проведенні наукових досліджень між студентами різних спеціальностей, які стали цьогорічними переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за відповідними галузями.

Модератором круглого столу виступила Мороз Олена Володимирівна – провідний фахівець сектору наукової роботи студентів, в особі якої студенти отримують надійну підтримку на етапах подачі заявок до участі в конкурсах, а також апробації результатів досліджень.

Вже з перших хвилин круглий стіл набув позитивного настрою та енергійного заряду. Саме такий тон завдала учасникам к.т.н., доцент Степанченко Ольга Миколаївна – заступник проректора з наукової роботи. У легкому форматі та одночасно високопрофесійно, Ольга Миколаївна донесла до присутніх актуальну потребу сьогодення в пошуках нових ідей та об’єднанні зусиль молодих науковців у розробках креативних проектів та їх наступного впровадження.

У свою чергу, виступи студентів засвідчили, що рівень їх знань, вміння аналізувати проблему та знаходити дієві рішення – повною мірою відповідають сучасним вимогам до успішних науковців. При цьому,  їх розробки передбачають розв’язок важливих проблем як регіонального, так і національного масштабів:

  • «Моделювання продуктивності земель сільськогосподарського призначення із використанням системи керування метеоданим» – автор Любов Шостак, студентка ННІАКОТ (наук. керівник – к.т.н. Степанченко О.М.);

  • «Технологія аерації та запобігання замору риб антропогенно трансформованої гідроекосистеми» – автор Катерина Крук, студентка ННІАЗ (наук. керівник – д.с.-г.н. Клименко М.О.);

  • «Брендинг регіону: можливості оцінки ефективності в контексті реалізації стратегії регіонального розвитку» – автор Аліна Демчук, студентка ННІЕМ (наук. керівник – д.е.н. Міщук Г.Ю.);

  • «Запобігання і протидія проявам насильства в сім’ї за допомогою засобів адміністративного права» – автор Юлія Жмаченко, студентка ННІП (наук. керівник – д.ю.н. Міщук І.В.);

  • «Формування ринку транспортних послуг на принципах логістичної координації» – автор Володимир Швець, студент ННМІ (наук. керівник – к.т.н. Кристопчук М.Є.);

  • «Дослідження зміни генеруючих потужностей в результаті модернізації обладнання на прикладі Кременчуської ГЕС» – автор Антоніна Гаврилович, студентка ННІВГП (наук. керівник – ст. викл. Галич О.О.);

  • «Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства шляхом визначення і посилення конкурентних переваг» – автор Мар’ян Батюк, студент ННІЕМ (наук. керівник – д.е.н. Мальчик М.В.).

Численні запитання та спільні обговорення доповідей стали для студентів-науковців натхненням і стимулом для подальших вишукувань за обраною тематикою.НУВГП вкотре довів, що майбутнє за його студентами!

Завершилась робота круглого столу урочистим врученням сертифікатів та сувенірних календарів на фоні аплодисментів та теплих посмішок.

 

Ольга Бєдункова,
кафедра екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства

 

Читайте також: ХLІІІ Спартакіада «Здоров’я» серед працівників НУВГПназад