Університет

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ ХІМІЇ ТА ФІЗИКИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ КАФЕДРИ ХІМІЇ ТА ФІЗИКИ

18 та 24 квітня 2019 року відбулись науково-практичні конференції студентів та професорсько-викладацького складу кафедри хімії та фізики за підсумками 2018-2019-го навчального року. На секції фізики в ході роботи конференції було заслухано доповіді з фізико-хімічних методів очищення водних систем, дослідження теплофізичних характеристик водних систем, напівпровідникового матеріалознавства, історії відкриття і використання іонізуючого випромінювання. Доповідачами були представлені роботи з визначення оптимальних конструкцій і режимів використання магнітних фільтрів з феритовою загрузкою, розробки методики визначення коефіцієнтів теплопровідності водних систем, яку було рекомендовано для виконання лабораторних і магістерських робіт з дисципліни «Гідрофізика» для спеціальності «Теплоенергетика», зроблено огляд результатів досліджень і новітніх досягнень в області синтезу низькотемпературних суперіонних матеріалів, зроблено історичний екскурс до відкриття і початку використання іонізуючого випромінювання.

Особливістю доповідей було те, що більшість їх мала експериментальний характер і вони представляли інтерес для їх впровадження. Так, студент ННІАКОТ групи АУТП-41 інт. Остапчук В.В. з науковим керівником Гаращенком О.В. вже опублікували результати своїх досліджень в матеріалах ХІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів», яка проходила у НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», де обґрунтовано впровадження нової феритової фільтруючої загрузки в магнітних фільтрах для глибокого очищення висококонцентрованих середовищ, особливо в металургії та хімічній технології.

Наукові роботи студентів Легкого В.М. (ННМІ, група МБ-11, науковий керівник доцент Гаєвський В.Р.), Семенюка П.Ю. (ННІБА, група БЦІ-22, науковий керівник доцент Мороз М.В.), Остаповця Ю.В. (ННІБА, група БЦІ-12, науковий керівник асистент Рудик Б.П.) були запропоновані до публікації в  наукових вісниках НУВГП.

На секції хімії серед ключових тем, які доповідали студенти, та які викликали зацікавлення в учасників конференції - технології утилізації та переробки висококонцентрованих металовмісних відходів, зокрема, технологія переробки купрумвмісних відходів гальванічного виробництва з подальшим їх використанням; застосування принципів системи НАССР у сфері екологічної безпеки виробництв, зокрема молочних; аналітичне визначення ферумовмісних мікрочастинок в технологічних середовищах та метод визначення частки феромагнітної фракції домішок у технологічних середовищах; сучасні методи знезараження води; вплив біоактивних рідин на зміни окисно-відновної та кислотно-основної рівноваги організму людини та інші теми.

Під час конференції з доповідями виступили наступні студенти: Редька Надія (ННІВГП, група Г-21, науковий керівник ст. викл. Мисіна О.І.), Гребенець Максим (ННІАЗ, група АГР-11, науковий керівник доцент Буденкова Н.М.),  Жабчик Вікторія (ННІАКОТ, група АКІТ-31, науковий керівник викладач Технічного коледжу НУВГП Кирилюк С. В.) та Салівоник Наталія (ННІАКОТ, група АКІТ-31, науковий керівник доцент Корчик Н.М.).

Зацікавила учасників конференції  доповідь пошуковця кафедри Пророка Олега на тему: «Розробка технології утилізації та переробки висококонцентрованих металовмісних відходів».

За результатами доповідей відповідні наукові роботи також були рекомендовані до публікації в наукових вісниках НУВГП. 

 Кафедра хімії та фізики

Читайте також: ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ «ОБЛАДНАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»назад