Університет

Енергозбереження та енергоефективність у звітах про управління та інтегрованій звітності

Енергозбереження та енергоефективність у звітах про управління та інтегрованій звітності

24 квітня 2019 року у Центрі енергоефективності НУВГП відбулося відкрите заняття на тему «Енергозбереження та енергоефективність у звітах про управління та інтегрованій звітності» в рамках навчальної дисципліни «Інтегрована звітність».

Заняття відкрив проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи НУВГП  Сорока Валерій Степанович, який розповів про активну діяльність нашого університету у сфері енергозбереження. Серед присутніх були директор навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою Прищепа Алла Миколаївна, завідувач кафедри обліку і аудиту Позняковська Наталія Миколаївна, доценти кафедри обліку і аудиту Міклуха Олеся Леонідівна, Сиротинська Алла Павлівна, старший викладач Мосійчук Марія Миколаївна, студенти 4 та 5 курсів спеціальності «Облік і оподаткування».

Професор кафедри обліку і аудиту Зубілевич Світлана Яківна зазначила, що на часі - формування суб’єктами господарювання інтегрованої звітності, тобто звітності, яка б давала уявлення ключовим стейкхолдерам про те, яким чином відбувається створення доданої вартості на підприємстві. Для цього необхідно в узагальненому варіанті надати як фінансову, так і нефінансову інформацію, серед якої значне місце відводиться показникам енергозбереження та енергоефективності.

Насправді сьогодні не існує усталених практик формування інтегрованих звітів підприємствами, відтак дане питання є об’єктом наукових досліджень, зокрема і студентів магістратури спеціальності «Облік і оподаткування». З різних аспектів таких досліджень було надано 5 тез та здійснений колективний виступ 17 квітня 2019 року на І Всеукраїнській науково-практичній конференції.

Сьогодні звітність за стандартами із соціальної корпоративної відповідальності та стійкого розвитку подають великі підприємства незалежно від форми власності. Певні кроки у цьому напрямку робить середній та малий бізнес. Підприємства України, які вже кілька років поспіль оприлюднюють звітність про стійкий розвиток або соціальну корпоративну відповідальність, надають перевагу політиці енергозбереження, енергоефективності та енергоменеджменту, визначену за Міжнародним стандартом ISO 50001: 2018 - Система енергетичного менеджменту та Міжнародним стандартом GRI 302.

Одночасно це свідчить про трансформацію бухгалтерської професії, зокрема про формування попиту на спеціалістів, які б могли складати звітність про соціальну корпоративну відповідальність, керуючись відповідними міжнародними стандартами. Наявність у бухгалтерів подібних навичок вже навіть не можна вважати конкурентною перевагою, а швидше обов’язковою компетентністю. Бухгалтер повинен розуміти, як створюється вартість продукту або послуги, яка частина цієї вартості формується за рахунок екологічних та соціальних заходів, і, головне, повинен вміти правильно розкрити нефінансову інформацію, який формат звітності обрати. Інвестори бажають бачити соціально- та екологічно відповідальний бізнес, який керується у своїй діяльності принципами сталого розвитку.

Співдоповідачем професора виступив Ярослав Христюк, магістр спеціальності «Облік і оподаткування», який презентував своє дослідження на тему «Політика енергоефективності та енергозбереження ПАТ «Укрзалізниця» в умовах сталого розвитку на прикладі виробничого підрозділу «Шепетівська дистанція сигналізації та зв’язку». Укрзалізниця використовує обидва названі вище стандарти, і одна з перших в Україні надала звіт у новому форматі GRI 302. Ярослав розкрив склад інформації про енергоефективність підприємства, особливості організації та методики її формування і подання.

 

Ольга Мосійчук,
групf ОА-51м  спеціальності «Облік і оподаткування»

назад