Університет

Підсумки проведення конференції з обліку та аудиту

Підсумки проведення конференції з обліку та аудиту

17 квітня 2019 року кафедрою обліку і аудиту вперше було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку».

Для формування збірника тез матеріали подали 119 учасників, з них 3 учасники з Польщі (Університет Марії-Кюрі Склодовської, м. Люблін), 11 студентів коледжів (Технічний коледж НУВГП, Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП, Рівненський коледж економіки та бізнесу, ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»), учень Рівненської української гімназії, 32 студенти інших, крім НУВГП, закладів вищої освіти (зокрема, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Київський національний торговельно-економічний університет, Полтавська державна аграрна академія, Університет державної фіскальної служби, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка та ін.). З доповідями виступили 12 учасників. Всі доповіді мали мультимедійний супровід. Тематика доповідей стосувалася нефінансової звітності підприємства, окремих аспектів податкової системи України та напрямкам її удосконалення, значення інформаційних технологій у підготовці фінансової звітності, сучасного стану розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

За результатами роботи конференції всім учасникам було вручено сертифікати. Сформовано та надруковано програму конференції.

 

Ольга Осадча,
к
афедра обліку і аудиту

 

Читайте також: Кафедра фізичного виховання поглиблює співпрацю з Поліським державним університетомназад