Університет

Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків

Засідання комісії з оцінки корупційних ризиків

19 квітня 2019 року проведено чергове засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у НУВГП.

Основним питанням порядку денного засідання було обговорення стану дотримання в університеті вимог антикорупційного законодавства в процесі формування рейтингів успішності студентів та призначення стипендій. З цією метою на нараду були запрошені відповідальні за вказаний напрямок роботи представники деканатів ННІ.

У своєму виступі голова комісії Сорока В.С. довів до присутніх інформацію щодо напрямків діяльності адміністрації НУВГП в плані подолання та локалізації наявних корупційних ризиків й ефективності участі у вказаному процесі структурних підрозділів та ННІ університету.

Секретар комісії Захарець А.Л. на початку виступу коротко зупинився на оцінці ефективності виконання заході в межах «Антикорупційної програми НУВГП на 2018-2020 роки». В подальшому Захарець А.Л. довів до присутніх інформацію щодо результатів відпрацювання ідентифікованого Комісією корупційного ризику в діяльності університету, пов’язаного з ймовірністю незаконного впливу зацікавлених осіб на формування рейтингу успішності студентів при призначенні академічних стипендій. Зокрема, ним на конкретних прикладах були висвітлені  виявлені порушення, недоліки, проблемні питання та прийняті для їх усунення заходи. До представників деканатів ННІ був доведений алгоритм подальших дій для повної локалізації вказаного корупційного ризику.

Після тривалого обговорення вказаного питання, в т.ч. за участю представників деканатів ННІ, прийнято рішення доопрацювати, із врахуванням наявних пропозицій, Положення про порядок призначення й виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам Національного університету водного господарства та природокористування, введеного в дію наказом № 387 від 27 червня 2018 року, насамперед в частині, що стосується нарахування додаткових балів студентам за результатами наукової роботи.

Також в ході засідання комісією прийнято рішення провести дослідження стану дотримання викладачами і студентами антикорупційного законодавства в процесі роботи з бакалаврськими, магістерськими та іншими навчальними роботами (призначення тем, виконання робіт та здачі в архів).

Більше фото у 

Анатолій Захарець,
секретар комісії з оцінки корупційних ризиків

Читайте також: Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Геодезія та землеустрій»назад