Університет

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

25 cічня 2017 року під головуванням проректора з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олега Лагоднюка відбулось перше в цьому 2017 році засідання науково-методичної ради університету.

Засідання проходило в розширеному форматі – за участю викладачів, які брали безпосередню участь у підсумковому семестровому контролі в навчально-науковому центрі незалежного оцінювання (ННЦНО) за І семестр 2016/2017 н.р. Голова науково-методичної ради наголосив, що в ІІ семестрі для першокурсників буде проводитись як поточний контроль, так і підсумковий контроль в ННЦНО.

Викладачі університету взяли активну участь в обговоренні процедури контролю в ННЦНО та надіслали свої пропозиції. Зміни до Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти будуть обговорені на найближчому засіданні науково-методичної ради.

Заслухавши та обговоривши проект наказу про семестровий поточний та підсумковий контроль в ІІ семестрі 2016/2017 н.р., члени науково-методичної ради у першому читанні, і з врахуванням зауважень та доповнень, одностайно його затвердили.

Голова науково-методичної ради розповів, що для проведення тестування в університеті створено всі умови: середовище Moodle; а також спеціальне серверне обладнання для технічного супроводу. Для проведення процедури тестування без використання комп’ютерної техніки розроблено спеціальний макет бланку, що було успішно використано при проведенні деяких екзаменів в І семестрі.

Із 2018/19 н.р. незалежне оцінювання в ННЦНО будуть проходити студенти всіх курсів та освітніх рівнів. Олег Лагоднюк зауважив, що з лютого поточного року всі науково-педагогічні працівники отримають паролі для свого «кабінету» в системі ПП «Політек-СОФТ» через корпоративну пошту. В цій системі буде відкрито доступ до кабінету викладача з можливістю виставляти оцінки студентам. А також наголосив про необхідність створення цифрового викладацького та студентського е-портфоліо.

Наступним питанням, які розглянули члени НМР, стало обговорення Концепції практичної підготовки студентів Національного університету водного господарства та природокористування. Концепцію представив начальник відділу якості освіти Віктор Корбутяк. Зважаючи на мету та актуальність запровадження Концепції: формування процесу практичної підготовки, яка б відповідала структурним змінам у вітчизняній та світовій економіці, сприянню переходу роботодавців із позиції споживачів освітніх послуг на позицію зацікавлених учасників освітніх та інноваційних процесів, – присутні одностайно проголосували за рекомендацію її до розгляду вченою радою.

Пожвавлення аудиторії викликала доповідь директора ННЦНО Віктора Кириковича «Результати роботи навчально-наукового центру незалежного оцінювання за 2016 рік та результати підсумкового семестрового контролю студентів І курсу». Заслухавши та обговоривши доповідь, члени ради одностайно її затвердили.

Також присутні прослухали інформацію Віктора Корбутяка, начальника відділу якості освіти, про результати анкетування студентів під час семестрового контролю у І семестрі 2016/2017 н.р. Анкетування було анонімним. Олег Лагоднюк наголосив, що студент буде зобов’язаним пройти анкетування після здачі екзаменів у ІІ семестрі 2016/2017 н.р.

Інформацію про роботу науково-методичної ради у 2016 році було представлено головою науково-методичної ради Олегом Лагоднюком. Він наголосив на трьох важливих моментах роботи науково-методичної ради в 2016 році: запровадження іншомовної рівневої освіти в університеті, допомога дирекції ННЦНО в організації роботи; співпраця з відділом якості освіти в розрізі концепції розвитку університету та у створенні системи внутрішнього забезпечення якості; оскільки це є одним з ключових пріоритетів в сфері освіти, які були окреслені директором департаменту вищої освіти МОНУ Олегом Шаровим на 2017 рік. Наразі в 2017 році до ключових пріоритетних завдань МОН належать: розробка стандартів вищої освіти; напрацювання методичної бази та надання практичної допомоги ВНЗ у створенні системи внутрішнього забезпечення якості; створення Національного репозитарію академічних текстів; забезпечення якості вищої освіти;   нова система управління та фінансування науки.

Члени ради прослухали інформацію заступника завідувача навчально-методичного відділу Тамари Костюкової про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій у 2016 році. Доповідач наголосила, що авторам-призерам конкурсу, які зайняли І-ІІІ місце в кожній номінації, надається можливість видавати нові підручники, навчальні посібники та монографії впродовж 5 років в редакційно-видавничому відділі за кошти університету (одне найменування, відповідно до внеску автора в спільне видання, яке перемогло в конкурсі). Цією можливістю скористалися 26 викладачів-переможців конкурсів 2014 та 2015 років. Конкурсною комісією внесено пропозицію вченій раді університету щодо надання звання «Людина року 2016» домінанту конкурсу Дворкіну Леоніду Йосиповичу, д.т.н., професору кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства за монографію ConstructionMaterialsBasedonIndustrialWasteProducts (Будівельні матеріали на основі промислових відходів).

Окрім вищезазначеного, члени науково-методичної ради рекомендували до розгляду вченою радою п’ять навчальних посібників для надання грифа «Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування».

А ще члени ради розглянули та затвердили методичні вказівки, 12 робочих програм навчальних дисциплін для усіх спеціальностей НУВГП та 10 робочих програм для слухачів підготовчих курсів до ЗНО підготовчого відділення і слухачів мовних підготовчих курсів  з  вивчення польської та англійської мов.

Більше інформації на сторінці науково-методичної ради.

Більше фото у   

Тамара Костюкова,
вчений секретар науково-методичної ради

Читайте також: Первинна акредитація магістратури спеціальності "Маркетинг" у НУВГПназад