Університет

Первинна акредитація магістратури спеціальності "Маркетинг" у НУВГП

Первинна акредитація магістратури спеціальності "Маркетинг" у НУВГП

Відповідно до наказу МОНУ № 23-А від 23.01.2017 р. у період з 23.01.2017 р. по 25.01.2017 р. на кафедрі маркетингу Національного  університету водного господарства та природокористування працювала експертна комісія з первинної акредитації магістратури спеціальності “Маркетинг”. Експертна комісія працювала в складі голови – Крикавського Євгена Васильовича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри маркетингу Національного університету «Львівська політехніка»; та члена комісії – Пилипчука Володимира Петровича, кандидата економічних наук, професора, заступника завідувача кафедри маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Під час триденної роботи експертної комісії в стінах НУВГП було проаналізовано діяльність університету з формування контингенту студентів, зміст підготовки фахівців, кадрове, організаційне, навчально-методичне, інформаційне забезпечення навчального процесу та матеріально-технічної  бази, на основі якої відбувається навчання студентів магістратури спеціальності “Маркетинг”.

Під час роботи експертної комісії на кафедрі макетингу НУВГП було проведено попередній захист дипломних магістерських робіт, на якому студенти достойно представили свої наукові здобутки, проведено комплексні контрольні роботи.

Кафедра маркетингу

Читайте також: Гжегож Кубяк для «Трибуни студента»назад