Університет

Підведено підсумки конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій за 2016 рік

Підведено підсумки конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій за 2016 рік

У рамках реалізації Програми стратегічного розвитку університету навчально-методичним відділом організовано і проведено конкурс підручників, навчальних посібників та монографій на краще видання наукової та навчальної літератури нашого університету.

Мета конкурсу: забезпечення освітнього процесу сучасними науково-навчально-методичними матеріалами, які відповідають вимогам  часу та підвищують якість і ефективність підготовки випускників. Організатори конкурсу: ректорат, науково-методична рада університету та навчально-методичний відділ.

26 грудня 2016 року відбулося засідання конкурсної комісії, яка розглянула і підвела підсумки конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій за 2016 рік.

Конкурс проводився відповідно до Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій згідно з наказом ректора № 142 від 18.03.2016 в період з 15 січня 2016 року по 25 грудня 2016 року. В конкурсі взяли участь 119 науково-педагогічних працівників університету з 32 кафедр та Технічного коледжу НУВГП, які в 2012-2015 році видали свої монографії, підручники та навчальні посібники.

На розгляд конкурсної комісії було представлено 91 примірник наукових та навчальних видань  за чотирма напрямами: технічний, природничий, економічний,  гуманітарний та п’ятьма номінаціями: «Кращий підручник (природничий та технічний напрям)», «Краща монографія» (природничий та технічний напрям), «Кращий навчальний посібник» (за чотирма напрямами), «Монографії молодих вчених» та «Молоді вчені для навчального процесу».

Оцінка видань, які взяли участь в конкурсі, проводилась за трьома основними критеріями: якість змісту навчального видання, якість методичного апарату та якість оформлення видання. В наукових виданнях враховувалась оригінальність постановки проблеми, актуальність, відповідність змісту одному з пріоритетних напрямків розвитку науки, технології та техніки. Здійснювалось голосування за видання через електронну форму. 

Не відбулися конкурси в номінаціях «Кращий підручник» і «Краща монографія» гуманітарного та економічного напряму, адже  подано на розгляд конкурсних комісії за напрямами три книги: Методологія науково-педагогічних досліджень: підручник. – Рівне : «Волинські обереги», 2013. – 360 с. Автори: Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є.; Методологія наукових досліджень: монографія. – Рівне : НУВГП, 2016. – 247 с. Автори: Малигіна В.Д., Холодова О.Ю., Акімова Л.М.; Державна політика сталого збереження біорізноманіття України: монографія. – Рівне : НУВГП, 2014. – 477 с. Автор Якимчук А.Ю.

Комісія запропонувала авторам цих видань повторно взяти участь у конкурсі у наступному  2017 році.

Список призерів конкурсу у прикріпленому файлі.

Авторам-призерам конкурсу, які зайняли І–ІІІ місце в кожній номінації, надається можливість видавати нові підручники, навчальні посібники та монографії впродовж 5 років в редакційно-видавничому відділі за кошти університету (одне найменування, відповідно до внеску автора в спільне видання, яке перемогло в конкурсі). Фото Дворкіна Леоніда Йосиповича, д.т.н., професора кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства, монографія Construction Materials Basedon Industrial WasteProducts (Будівельні матеріали на основі промислових відходів) якого зайняла  І місце в номінації «Краща монографія» технічного напряму  та отримала найвищий бал конкурсної комісії,  буде розміщено  на Дошці пошани «Людина року».

Книги, що перемогли в конкурсі, буде експоновано в читальному залі Наукової бібліотеки університету.

Нагородження переможців Дипломами відбудеться під час чергової вченої ради університету.

 

Тамара Костюкова,
заступник завідувача навчально-методичного відділу

Читайте також: Молодь НУВГП опановує маркетинг

Переможці конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій (2016)назад