Університет

Вихід підручника «Fizjoterapia w pulmonologii»

Вихід підручника «Fizjoterapia w pulmonologii»

У переддень  нового 2017 року у Краківській академії імені Анджея Фрича Моджевського (м. Краків, Польща) вийшов у світ підручник «Фізична реабілітація в пульмонології» для студентів-бакалаврів спеціальності «фізична реабілітація». Слід відмітити, що підручник підготовлений польською мовою, основою його є посібник д.мед.н., професора Григуса І.М. «Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи», який отримав в Україні гриф Міністерства освіти і науки України. Оскільки існують суттєві відмінності між системою фізичної реабілітації в Україні та Польщі, матеріальним оснащенням і медичним забезпеченням, прийшлося тривалий час працювати над написанням цього підручника польською мовою, залучити ще двох фахівців з Польщі. Отож авторами підручника «Fzjoterapia w pulmonologii» є Igor Grygus (НУВГП), Magdalena Kochanowicz (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku) та Monika Mieszkowska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). Рецензенти підручника – професор Radosław Muszkieta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) та професор Marek Napierała (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Новий підручник розкриває результати експериментальних і теоретичних досліджень, проведених авторами з метою розробки основних теоретичних положень проведення фізичної реабілітації при окремих захворюваннях органів дихання. Він ґрунтується на сучасній світовій теорії надання медичної та реабілітаційної допомоги, доповнює та розвиває її. При написанні підручника враховані діючі світові та європейські вимоги нормативного, інструктивного та термінологічного характеру. Книга відповідає вимогам до написання монографій, ілюстрована, зокрема складає 6 друкованих аркушів, має УДК, ISBN, DOI, зареєстрована в PBN.

Григус  І.М., д.м.н., проф.,
завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації

 

Читайте також: НУВГП – найкращий університет рокуназад