Керівний склад

Ім'я, Прізвище  Статус Посада,ступень, вчене звання
Олег Лагоднюк

голова ради

проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи, к.т.н., доцент

Валерій Сорока

заступник голови

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, к.с.-г.н., доцент

Тамара Костюкова

вчений секретар

заступник завідувача  НМВ

Основний склад

Ім'я, Прізвище  Посада,ступень, вчене звання ННІ

Директори ННІ

 Руслан Макаренко

директор навчально наукового інституту  будівництва та архітектури, к.т.н., професор ННІБА

 Микола  Марчук

директор навчально-наукового механічного інституту, к.т.н., професор ННМІ

 Петро Мартинюк

директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, д.т.н., професор ННІАКОТ

Алла Прищепа

директорка навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, д.с.-г.н. ННІАЗ

Завідувачі кафедр

Євгеній Бабич завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд, д.т.н., професор ННІБА
Володимир Древецький завідувач кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, д.т.н., професор ННІАКОТ
Сергій Клімов  завідувач кафедри гідроінформатики, к.т.н., доцент НІВГП
Тетяна Колесник завідувач кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства, к.с.-г.н., доцент ННІАЗ
Валерій Корнієнко завідувач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин, д.т.н., професор ННМІ
Михайло Кристопчук  завідувач кафедри транспортних технологій та технічного сервісу, к.т.н., доцент  ННМІ
Лариса Купчик  завідувач кафедри іноземних мов,  к.пед.н., доцент ННІЕМ
Сергій Мартинов завідувач кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи, д.т.н., доцент ННІБА
Юлія Мельничук    завідувач кафедри правових природоохоронних дисциплін, к.філос.н., доцент ННІП
Інна Міщук завідувач кафедри конституційного права та галузевих дисциплін, к.ю.н., доцент

ННІП

Олена Налобіна

в.о. завідувача кафедри  будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання, д.т.н., професор

ННМІ

Наталія Нестерчук

завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації, д.н. з фіз.вих., професор

ННІОЗ

Оксана Романів

завідувач кафедри геології та гідрології, к.геогр.н., доцент

ННІВГП

Олександр Ткачук

завідувач кафедри міського будівництва та господарства, д.т.н., професор

ННІБА

Василь Турченюк

завідувач кафедри водної інженерії та водних технологій, д.т.н., доцент

ННІВГП

Руслан Янчук

завідувач кафедри геодезії та картографії, к.т.н., доцент

ННІАЗ

Керівники структурних підрозділів

Наталія Ковальчук

завідувачка навчально-методичного відділу, к.с.-г.н., доцент

ННІАЗ

Анастасія Клімова

завідувачка відділу ліцензування та акредитації, к.е.н.

 

Віктор Корбутяк

начальник відділу якості освіти, к.т.н., доцент

ННІЕМ

Оксана Клюха

завідувачка аспірантури, к.е.н., доцент

ННІЕМ

Федір Швець

директор навчально-наукового центру незалежного оцінювання, к.т.н., доцент кафедри менеджменту

ННІЕМ

Науково-педагогічні працівники

Світлана Антонова

к.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

ННІЕМ

Анатолій Білецький

 

к.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки

ННІБА

Ольга Бєдункова

д.б.н., професор кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства

ННІАЗ

Майя Дзюба

к.філол.н., доцент кафедри журналістики та українознавства

ННІЕМ

Вадим Житковський 

к.т.н., доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства

ННІБА

Світлана Зубілевич 

к.е.н., професор кафедри обліку і аудиту

ННІЕМ

Дмитро Кочкарьов 

 

д.т.н., професор кафедри міського будівництва та господарства

ННІБА

Юрій Кушнірук

к.геогр.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

ННІАЗ

Наталія Мазур

к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва

ННІМЕ

Ольга Мічута  

к.т.н., доцент кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики

ННІАКОТ

Олександр Ніколенко 

старший викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання

ННІОЗ

Андрій Сафоник

д.т.н., професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій

ННІАКОТ

Олег Ставицький

д.психол.наук, професор кафедри суспільних дисциплін

ННІОЗ

Олексій Парфенюк

к.пед.н., старший викладач кафедри комп'ютерних технологій та економічної кібернетики

ННІАКОТ

Людмила Петрук

старший викладач кафедри фізичного виховання

 

Галина Туровська

к.т.н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності

ННІБА

Федір Швець

к.ю.н., доцент кафедри правових природоохоронних дисциплін

ННІП

Роман Шульган

к.т.н., доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики

ННІАЗ

Представники фахових коледжів НУВГП
Лідія  Васьковець заступниця директора коледжу з навчально-методичної роботи Рівненський технічний фаховий коледж
Катерина Дмитрійчук методист коледжу  Рівненський автотранспортний фаховий коледж

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2021 Національний університет водного господарства та природокористування