Університет

Основні віхи історичного шляху університету

І. Початковий період (період зародження і формування у довоєнні роки)

1915 р.Членами Товариства по розповсюдженню освіти (групи професорів Київського політехнічного інституту) створено Київське середнє сільськогосподарське гідротехнічне училище
1920 р.Училище реформовано в меліоративне відділення Київського сільськогосподарського технікуму
1922 р.Створено Київський меліоративний технікум (КМТ) на базі меліоративного відділення Київського сільськогосподарського технікуму
1924 р.Київський меліоративний технікум перейменовано в Київський інженерно-меліоративний технікум (КІМТ)
1927 р.На базі Київського інженерно-меліоративного технікуму та Київського землевпорядного технікуму організовано Київський меліоративно-землевпорядний політехнікум (КМЗП)
1928 р.КМЗП увійшов до складу Київського сільськогосподарського інституту (КСГІ)
1930 р.Організовано Київський інженерно-меліоративний інститут(КІМІ) на базі виведених із КСГІ інженерно-меліоративного та культуртехнічного факультетів.
До КІМІ приєднано інженерно-меліоративний факультет Харківського сільгоспінституту
1933 р.До складу студентів ІІІ курсу факультету водопостачання, як окрему групу (19 чол.), зараховано студентів колишнього факультету “Наземні спорудження” Київського машинобудівного інституту
До складу КІМІ увійшов Одеський інженерно-меліоративний інститут.
1934 р.КІМІ перейменовано в Київський гідромеліоративний інститут(КГМІ)
1939 р.До КГМІ приєднано торфомеханічний факультет Київського інституту кераміки і скла

ІІ. Період Другої світової війни (1941-1945 рр.)

1941р.
липень
Часткове перебазування до Харкова
1941 р.
жовтень
Евакуація КГМІ в Алма-Ату.
Приєднання КГМІ та КСГІ, як факультету, до Середньоазійського сільськогосподарського інституту
1941 р.
листопад
Відкриття окупаційною владою КГМІ на тій базі, яку не вдалося евакуювати з м.Києва
1942 р.
червень
Ліквідація нацистами комсомольського підпілля, очолюваного студентом КГМІ Г.Сініциним, закриття інституту, часткове вивезення молоді до Німеччини, знищення фашистами матеріально-навчальної бази інституту
1943 р.
листопад
Реевакуація КГМІ з Алма-Ати до Києва
1943-1944 рр.Відбудова та відновлення роботи інституту
1945 р.Налагодження мирної праці та нормалізація умов навчання у КГМІ

ІІІ. Післявоєнний київський період (період становлення та розвитку)

1947 р.Відокремлення лісомеліоративного факультету КГМІ та влиття його у Київський інститут лісового господарства
1955 р.Переведення гідромеліоративного факультету Дніпропетровського сільськогосподарського інституту до Київського гідромеліоративного інституту
1957 р.Перейменування інституту в Київський інститут інженерів водного господарства (КІІВГ)

IV. Рівненський період

1959 р.Переведення КІІВГ до Рівного та перейменування його вУкраїнський інститут інженерів водного господарства (УІІВГ)
1982 р.УІІВГ нагороджено орденом Дружби народів

V. Період років у незалежній Україні

1995 р.УІІВГ надано статус Української державної академії водного господарства (УДАВГ)
1998 р.На базі академії, автотранспортного та текстильного технікумів м.Рівного утворено Рівненський державний технічний університет (РДТУ)
2002 р.РДТУ отримує назву Український державний університет водного господарства та природокористування (УДУВГП)
25.X
2002 р.
УДУВГП стає лауреатом премії ім. М.А.Гаркуші
2004 р.УДУВГП надано статус Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП)
2012 р.Реорганізація НУВГП, зміна структури, факультети та деякі структурні підрозділи отримали статус навчально-наукових інститутів
2012 р.До складу НУВГП увійшов Надслучанський інститут
2013 р.До складу НУВГП увійшов Березнівський лісотехнічний коледж
2015 р.Трудовий колектив НУВГП отримав найвищу відзнаку Верховної Ради України - Грамоту за заслуги перед Україною