Університет

Віктор Степанович Мошинський

ректор Національного університету водного господарства та природокористування. Обіймає посаду з червня 2014 року.
Ідейний натхненник та керівник проекту із розробки місії, візії та стратегії розвитку університету на 2020-2025 роки.

Основні напрямки наукових інтересів : антропогенний вплив  на природні системи; стан  природних систем та їх оцінка; природний  моніторинг; ландшафтно-екологічні  аспекти використання сільськогосподарських угідь; математичне моделювання у сільському господарстві та природоохоронній діяльності; управління  у галузі сільського господарства та меліорацій; оцінка стану, прогнозування  та управління  меліорованими територіями.

Матеріали репозиторію
Профіль в Scopus
Профіль в Publon
Профіль в Scholar
Профіль в Web of Science

 

1989 року закінчив Український інститут інженерів водного господарства (нині НУВГП) та отримав кваліфікацію інженер-гідротехнік. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Методика еколого-меліоративного моніторингу осушуваних земель (на прикладі Рівненської області України)” , а 2002 року - дисертацію  на здобуття вченого ступеня доктора сільськогосподарських наук – „Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель”.

З 1987 році розпочинає працювати гідрогеологом, далі – головним гідрогеологом ( 1990 -1995р.р.) у Рівненській гідрогеолого-меліоративній експедиції. 1995 - 2003 рік – доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Рівненського державного технічного  університету, 2003 - 2006 р.р. – проректор з науково-педагогічної та методичної роботи НУВГП. 2006 - 2013 р.р. – професор кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики, завідувач лабораторії управління земельними ресурсами НУВГП. З березня 2014  - в.о. ректора НУВГП

Віктор Мошинський - учасник  конкурсних наукових проектів ( зокрема, за останні роки):

  • CPEA-STA-2019/10040. Water Harmony – Integration of Education, Research, Innovation and Entrepreneurship (Water Harmony-II extension) – «Водна Гармонія – Інтеграція Освіти, Досліджень, Інновації і Підприємництва https://www.waterh.net/ ; https://www.waterh.net/testpage/national-university-of-water-management-and-natural-resources-use ;
  • 09/01 від 30.11.2018 р. «Удосконалення якісних показників підготовки фахівців з гідротехнічного будівництва на основі міжнародних вимог»;
  • науковий керівник науково-дослідної теми: «Виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція споруд в басейні р. Устя на проміжку від р. Горинь до смт Квасилів з метою покращення соціально-екологічної ситуації в Рівненському районі Рівненської області та м. Рівне. 8-черга. Басівкутське водосховище. Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану від ПК0+00 до ПК 35+56 в місті Рівному (будівництво)».

Має в своєму доробку біля 180 наукових публікацій у галузі охорони довкілля, сільськогосподарських меліорацій, управління територіями, ґрунтознавства, землеробства, прогнозування та управління продуктивністю сільськогосподарських земель, математичного моделювання, оцінки екологічної стійкості природно-техногенних систем. Матеріали у цифровому репозиторії.
За останні п’ять років публікувався у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, у тому числі Scopus та Web of Science Core Collection