Університет

Всеукраїнський конкурс наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні аґротехнології»

Всеукраїнський конкурс наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток та інноваційні аґротехнології»

Сумський національний аграрний університет спільно з Інститутом вищої освіти НАПН України, Радою молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, громадською організацією «Інноваційний університет» та ТОВ «Видавничо-торговий дім «Університетська книга» запрошує авторів (авторські колективи) взяти участь у Всеукраїнському конкурсі наукових та навчальних видань «ВІДКРИТА НАУКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ», який триватеме до 30.09.2020 р. Метою конкурсу є популяризація наукових і методичних розробок, що забезпечують супровід освітнього процесу в українських закладах вищої освіти, відповідають стандартам вищої освіти, сприяють створенню нових знань, здобуттю студентами якісної вищої освіти та поширенню в академічному середовищі передових практик у навчанні, викладанні та науці.

Учасниками конкурсу можуть бути фізичні та юридичні особи, які мають виключні майнові права на використання наукових та навчальних видань. Конкурс є відкритим для всіх авторів (авторських колективів), що є громадянами України.

Номінації конкурсу:

– соціо-гуманітарні та економічні науки;
– інженерно-технологічні науки;
– агробіологічні науки та ветеринарні науки;
– електронне видання.

Етапи проведення конкурсу:

1.08. – 30.09.2020 – прийом матеріалів на конкурс;
1.10 – 09.10.2020 – визначення відповідності поданих матеріалів;
12.10 – 30.10 – змістова оцінка конкурсних робіт та оголошення переможців.

Друковані видання надсилаються до конкурсної комісії, протягом 2 місяців від дня

оголошення Конкурсу за адресою:

40021, вул. Герасима Кондратьєва 160, м. Суми, Україна (з поміткою на конкурс наукових видань).

Електронні видання (єдиним листом з відсканованими заявою, анотацією та довідкою про авторів) надсилаються на електронну адресу research@snau.edu.ua (з поміткою на конкурс наукових видань).

Документи, що подаються на Конкурс повинні містити:

  • два екземпляри друкованого видання; для електронних видань – диск з електронною версією;

  • заявку на участь у Конкурсі (Додаток 1);

  • анотацію, яка містить коротку характеристику конкурсної роботи та її значення для навчального процесу, наукових досліджень та народного господарства (не більше 1 сторінки, підписана автором/авторами) (Додаток 2);

  • основні дані про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь і звання, домашня адреса, номери домашнього і службового телефонів), із зазначенням творчого доробку кожного у % (Додаток 3);

  • згоду на передачу матеріалів в бібліотеку Університету та розміщення в репозиторії університету (в довільній формі).

Деталі конкурсу за посиланням: https://science.snau.edu.ua/konkurs-naukovix-i-navchalnx-vidan/

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3назад