Університет

ПОВІДОМ ПРО КОРУПЦІЮ!

ПОВІДОМ ПРО КОРУПЦІЮ!

1 січня 2020 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до закону України “Про запобігання корупції” щодо викривачів корупції.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України “Про запобігання корупції” викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Крім того, відповідно до внесених до Кодексу України про адміністративні правопорушення змін (частина третя статті 272) викривач є свідком у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Разом з тим, згідно з внесеними до Кримінального процесуального кодексу України змінами (пункти 16-2 та 25 частини першої статті 3) викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про корупційне кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування та є заявником.

Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача (частина третя статті 533 Закону України «Про запобігання корупції»).

В Національному університеті водного господарства та природокористування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» обов’язки щодо підготовки, забезпечення та контролю за здійсненням заходів в сфері запобігання корупції наказом від  31 грудня 2013 року К№ 580 покладені на відділ з питань запобігання та виявлення корупції. Начальник відділу Захарець А. Л. (наказ НУВГП від  15 грудня 2017 року К№ 808 погоджений МОН України №1/11-12541 від 30.11.2017 року).

Інформацію про факти корупції з боку посадових осіб, працівників та контрагентів НУВГП можна повідомляти за такими контактами:

В робочий час (понеділок – четвер  з 900 год. до  1800 год., п’ятниця з 900 год. до 1645 год):

адреса: 33028, Україна, м. Рівне, вул. Чорновола, 55а, гуртожиток НУВГП № 2, кабінет № 116;

телефон: № 0362-638190, внутрішній № 8-06;

У неробочий час:

e-mail: a.l.zakharets@nuwm.edu.ua,   

              viddil_korupcii@nuwm.edu.ua.

УВАГА! Повідомлення підлягають розгляду за наявності  таких реквізитів:

-            прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

-            тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, яке може бути перевірене;

-            прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).назад