Університет

Конкурс для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація»

Конкурс для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація»

Всеукраїнський творчий конкурс для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація» – це конкурс творчих робіт зі змістом, з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів,  підвищення рівня їхньої компетентності щодо сучасних технологій здоров’язбереження, пошук нових засобів, форм і методів формування у дітей здоров’язбережувальної компетентності стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.

Конкурс проводиться за наступними напрямами:

 • Формування здоров`язбережувальної компетентності дітей.

 • Формування у дітей спрямованості на здоровий спосіб життя.

 • Формування  у дітей ціннісного ставлення до здоров`я.

 • Формування у дітей культури  здорового способу життя.

 • Робота з батьками щодо забезпечення здорового способу життя дітей.

 • Психологічні аспекти здоров`язбереження дітей.

 • Здоров`язбережувальні технології у закладах освіти.

 • Попередження шкідливих звичок у дітей.

 • Здоров`язбережувальне середовище і діти.

 • Профілактична робота в закладах освіти.

 • Народні традиції здоров`язбереження.

 • Вплив засобів масової інформації на формування здоров`язбережувальної компетентності дітей.

 • Вплив середовища на формування здоров`язбережувальної компетентності дітей.

 • Комп`ютерна (гаджетна)  залежність дітей і способи її подолання.

 • Здоров’язбережувальна діяльність в умовах інклюзивної освіти.

У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра (далі студенти) у закладах вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти вищих навчальних закладів інших країн.

Конкурс проводиться для здобувачів ОС «бакалавр», «магістр» таких спеціальностей:

 • 012 Дошкільна освіта; 

 • 013 Початкова освіта; 

 • 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями); 

 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 

 • 016 Спеціальна освіта; 

 • 017 Фізична культура і спорт.

Кількість учасників від одного закладу вищої освіти не повинна перевищувати трьох осіб

З детальною інформацією щодо вимог до оформлення студентських наукових робіт можна ознайомитись у додатку 1 та  у Положенні до конкурсу за посиланням.

Конкурс проводиться в два етапи:

І етап – з 01 грудня 2019 р. по 03 лютого 2020 р. у закладах вищої освіти відповідно до рішень вчених рад. За підсумками першого етапу конкурсу кращі роботи направляють до оргкомітету в електронному (на адресу: konkurs2020gnpu@ukr.net) та друкованому вигляді.

ІІ етап – з 03 лютого по 3 квітня 2020 р. у Глухівському НПУ ім. О. Довженка.

ІІ етап складається з 2-х турів:

1-й (відбірковий) тур – з 03 лютого по 15 березня 2020 року. Результати відбіркового туру Конкурсу та запрошення до участі у фінальному турі повідомляються всім учасникам листом на електронну адресу, зазначену під час реєстрації не пізніше 16 березня 2020 р. і розміщуються на сайті університету за посиланням.

2-й тур – публічний захист робіт у формі підсумкової науково-практичної конференції 3 квітня 2020 р.

Детальніша інформація про Конкурс – на сайті університету: http://new.gnpu.edu.ua/

Проїзд, харчування, проживання – за рахунок учасників Конкурсу.

Прохання до всіх учасників ІІ туру Конкурсу: у супровідних документах обов’язково вказувати електронну адресу і номер мобільного телефону (для зручності контактування) та надавати прізвища, імена, по батькові студентів та їх наукових керівників згідно з паспортними даними, не допускати помилок, скорочень у написанні назви ЗВО.

Контактні телефони:

Шовкопляс Ольга Миколаївна,  відповідальний секретар, телефон: (099) 327-39-12;
Дмитренко Аліна Павлівна,   секретар, телефон: (099) 958-77-92; 
Рожнова Вікторія Миколаївна, телефон: (099 251-94-93).
E-mail: konkurs2020gnpu@ukr.net

Бажаємо успіху!

Інформаційний лист

Положенняназад