Університет

Осіння школа Сковородинівської академії молодих учених

Осіння школа Сковородинівської академії молодих учених

З 23 по 25 жовтня 2019 року на базі Сковородинівської академії молодих учених проходитиме Осіння школа для молодих науковців, які бажають підвищити якість своєї наукової діяльності, оволодіти сучасними технологіями творчого наукового пошуку та розширити науково-освітнє середовище взаємодії з колегами з різних регіонів України.

Під час Осінньої школи передбачається проведення лекційних і тренінгових занять для молодих учених (докторантів, аспірантів, магістрів, молодих викладачів, наукових співробітників) провідними вченими України з педагогічних, психологічних, природничих, медичних, технічних, філософських, економічних, філологічних та інших напрямів із питань організації, методології проведення наукового дослідження, підготовки й захисту дисертаційних робіт, підготовки майбутнього викладача до роботи в нових умовах вищої школи.

У межах проведення Осінньої школи викладачам можна пройти курси підвищення кваліфікації.

Осінню школу для слухачів Сковородинівської академії молодих учених буде проведено на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Тематика занять:

 • Особливості розвитку системи вищої освіти України в умовах переходу суспільства до епохи «smart». Поняття, принципи, ознаки  SMART-освіти. Створення SMART-університетів.

 • Особливості використання в освітньому процесі ЗВО навчальних онлайн-платформ. Використання засобів електронного навчання в професійній підготовці майбутніх фахівців.

 • Дуальна освіта та шляхи її реалізації в Україні.

 • Методика проведення наукових досліджень. 

 • Підготовка і подання наукових публікацій до журналів, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science тощо).

 • Інноватика в наукових дослідженнях.

 • Підготовка й оформлення дисертаційної роботи.

 • Чинні вимоги до оформлення бібліографічних посилань у наукових виданнях. 

 • Організація підготовки та виконання держбюджетних, госпдоговірних і грантових наукових проектів.

 • Статистична обробка результатів наукових досліджень.

 • Академічна доброчесність у наукових дослідженнях. 

 • Педагогічна майстерність викладача вищої школи.

 • Інтерактивні й активні методи навчання у вищій школі.

 • Експрес-курс з англійської мови.

 • Експрес-курс із ділової української мови.

Заявки приймаються до 10 жовтня 2019 р. на електронну адресу olha.miroshnichenko@hnpu.edu.ua.

Форму заявки та умови участі  в заходах можна знайти у прикріпленому файлі.

Інформаційний листназад