Університет

Черговий випуск науково-методичного збірника «Технології навчання»

Черговий випуск науково-методичного збірника «Технології навчання»

Навчально-методичний відділ формує черговий випуск науково-методичного збірника «Технології навчання» (випуск № 17) Національного університету водного господарства та природокористування.

Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами педагогіки. Мета видання – представляти прогресивні технології, результати науково-педагогічних досліджень та здобутки у модернізації національної освіти викладачів нашого університету. 

Для опублікування статті в електронному науково-методичному збірнику «Технології навчання» (випуск № 17)  необхідно надіслати електронною поштою до редакції збірника на електронну скриньку: t.a.kostiukova@nuwm.edu.ua  не пізніше 28 вересня  2019 року наступні матеріали:  статтю, рецензію наукового керівника або іншого фахівця у певній галузі знань, який має відповідний науковий ступінь (подають лише аспіранти та здобувачі).

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації автору надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Вартість публікації в збірникустановить 150 грн.

Обсяг статей: від 6 до 10 сторінок включно. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням збірника.

Для довідок:

  • контактні телефони: моб. тел. 0967756910

  • e-mail – t.a.kostiukova@nuwm.edu.ua

  • науково-методичний збірник «Технології навчання» розміщується в цифровому репозиторії університету

Публікація статей у науково-методичному збірнику «Технології навчання» Національного університету водного господарства та природокористування відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347), враховується як педагогічна активність:розділ «Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою. Кадрові вимоги щодо забезпечення започаткування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, п. 30. Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності: п.п.15: наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій.

Наукову статтю магістра, опубліковану в науково-методичному збірнику «Технології навчання», буде враховано як наукову роботу до магістерської роботи здобувача вищої освіти.

Запрошуємо Вас до співпраці.

 

З повагою,
редакційна колегія науково-методичного 
збірника «Технології навчання» Національного університету
водного господарства та природокористування

 

Додаткиназад