Університет

Конкурс з відбору членів галузевих експертних рад

 Конкурс з відбору членів галузевих експертних рад

Оголошено конкурс з відбору членів галузевих експертних рад (ГЕР) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Оскільки Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) прийняло рішення про утворення 29 галузевих експертних рад (ГЕР) – постійних органів при Агентстві, ПРОСИМО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ЦЬОМУ КОНКУРСІ.

Основне завдання ГЕР – об’єднання представників академічної спільноти та стейкхолдерів (роботодавців і студентів) у відповідній галузі. Основною функцією ГЕР буде опрацювання акредитаційних справ та підготовка експертних висновків відповідно до процедури, визначеної Положенням про акредитацію освітніх програм. Окрім цього, ГЕР будуть функціонувати як своєрідні «центри експертизи», які будуть надавати Національному агентству експертні поради з питань, що стосуються відповідної галузі.

Згідно з  документами, що регулюють діяльність ГЕР, кожна ГЕР формується у складі від 9 до 15 членів, з яких 1 особа має представляти студентів, а також від 1 до 2 осіб – роботодавців.

Документи для участі у конкурсі     надсилати    на email:  l.a.hrynko@nuwm.edu.ua  до    12 червня 2019 р. включно. У темі листа, будь ласка, зазначте - «Документи на конкурс до ГЕР».

Із офіційними оголошеннями про проведення конкурсу можна ознайомитися за посиланням.

Із додатковою інформацією можна ознайомитися у розділі «Галузеві експертні ради».

Для участі у конкурсі кандидат подає в   електронному     (сканованому)      вигляді (у форматі PDF):

1) заяву-анкету про участь у конкурсі за формою, наведеною в додатку1 

2) розширене професійне резюме (CV) українською мовою;

3) мотиваційний лист українською мовою;

4) документ, що засвідчує місце (місця) роботи кандидата впродовж 1 року до дня подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом та суміщенням) (витяг з трудової книжки, довідка з місця роботи тощо);

5) для науково-педагогічних, наукових працівників: копію документа, який засвідчує наявність наукового ступеня; копії документів, які засвідчують наявність кваліфікації відповідно до спеціальності.

 

Сектор навчально-методичного забезпечення навчального процесу НМВ.

Відділ якості освіти.назад