Університет

Студенти-науковці мають шанс випробувати свої сили на Міжнародному конкурсі в КрНУ

Студенти-науковці мають шанс випробувати свої сили на Міжнародному конкурсі в КрНУ

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського спільно із провідними закордонними університетами Словаччини, Чехії, Китайської народної республіки, Латвії, Казахстану, Литви, Польщі та Республіки Білорусь проводять Міжнародний конкурс студентських наукових робіт під егідою Міністерства освіти і науки України.

Метою Конкурсу є розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді.

Конкурс проводиться за наступними спеціальностями:

– 073 «Менеджмент»;

– 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

– 051 «Економіка»;

– 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;

– 101 «Екологія»;

– 274 «Автомобільний транспорт»;

– 275 «Транспортні технології»;

– 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)».

На Конкурс подаються самостійно підготовлені студентами наукові роботи (не більше двох авторів), які є пріоритетними, інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах певної спеціальності.

Від одного закладу вищої освіти у Конкурсі можуть брати участь до трьох наукових робіт за кожною спеціальністю. навчального закладу.

Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 15 сторінок без урахування додатків.

Робочі мови конкурсу: українська, російська, англійська.

Згідно з Положенням про проведення Конкурсу захід проводиться у два тури:

  • перший – у квітні 2019 року;

  • другий – у травні 2019 року у КрНУ.

Перший тур Конкурсу проходить у закладі вищої освіти з метою відбору кращих наукових робіт для участі в другому турі Конкурсу.

Термін подання робіт на ІІ-й тур Конкурсу – до 10 травня 2019 р.

Підведення підсумків конкурсу відбудеться під час науково-практичної скайп-конференції 30 травня 2019 р., яка буде проводитись в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

Конкурсні роботи необхідно зареєструвати на сайті КрНУ у відповідному розділі спеціальності.

Вимоги до оформлення наукової роботи та супровідних документів можна знайти у Положенні про проведення Конкурсу.

Сайт конкурсу. 

Положенняназад