Університет

Технічний університет м. Варна запрошує до участі у Міжнародній конференції та науково-педагогічному стажуванні

Технічний університет м. Варна запрошує до участі у Міжнародній конференції та науково-педагогічному стажуванні

Технічний університет м. Варна запрошує науково-педагогічних працівників університету, вчених, фахівців інноваційних енергозберігаючих  та інформаційних технологій, спеціалістів якості освіти взяти участь у XV Міжнародній конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті», яка відбудеться  3 червня - 6 червня 2019 р. у  м. Варна (Болгарія).

Співорганізаторами заходу виступили Національна металургійна академія України /НМетАУ/,  Університет Алгарве Фаро /Португалія/, Університет Аалто – Гельсінкі /Фінляндія/, Інститут інтегрованих форм навчання НМетАУ Національний авіаційний університет /Україна/, Дніпровський освітній центр /Україна/, Харківський торгово-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

Основні напрями роботи конференції

1. Якість в промисловості: - результати теоретичних і прикладних наукових досліджень, інноваційні розробки і технології для базових галузей промисловості:

- сучасні технології та обладнання для підприємств металургії, машинобудування, енергетики та інших галузей;

- перспективні конструкційні матеріали і перспективні технології обробки матеріалів;

- традиційні та альтернативні джерела енергії для промисловості та побутових потреб;

- енергозберігаючі технології у промисловості;

- екологія і охорона навколишнього середовища;

- питання стандартизації, оцінки відповідності й акредитації в промисловості;

- технологічні фактори забезпечення конкурентоспроможності на локальних і глобальних ринках.

2. Якість в освіті:

- міжнародне співробітництво та інтеграція в сфері освіти;

- інноваційні технології в освіті, розвиток наукової та інноваційної діяльності;

- сучасні підходи до модернізації структури і змісту освіти;

- підготовка, перепідготовка та підвищення підвищення кваліфікації кадрів для промислових підприємств в сучасних умовах, забезпечення доступності та безперервності освіти;

- підвищення ефективності взаємодії закладів вищої освіти з роботодавцями й бізнесом;

- управління якістю освітніх послуг;

- питання стандартизації, оцінки відповідності й акредитації в освіті.

3. Інформаційні технології в промисловості й освіті:

- проблеми підготовки фахівців з інформаційних технологій;

- інформаційні системи в промисловості, інформаційна безпека та захист інформації;

- автоматизоване управління технологічними процесами та інтегровані виробничі системи;

- інформатизація й комп’ютеризація навчального процесу, програмно-технічні комплекси й технології;

- програмно-технічне забезпечення різних форм навчання, в т.ч. дистанційного;

- CAD/CAM/PDM-системи і комп’ютерна графіка в навчальних закладах і в промисловості;

- технології розробки, експертиза якості програмних продуктів;

- проблеми охорони прав інтелектуальної власності на програмні продукти;

- проблеми оприлюднення результатів наукових досліджень, трансферу наукових розробок і технологій.

4. Теоретичні й прикладні аспекти розвитку економічної теорії та її інноваційно-інвестиційний потенціал в сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості:

- сучасні проблеми економічної теорії і актуальні проблеми сучасної економіки;

- проблеми залучення інвестицій в розвиток бізнесу і промисловості;

- антикризові програми в реальному секторі економіки;

- питання фінансового менеджменту і оподаткування;

- економіка праці і управління персоналом;

- прикладні інструменти бережливого управління виробничо-господарською діяльністю підприємства;

- економіка праці і управління персоналом;

- прикладні інструменти бережливого управління виробничо-господарською діяльністю підприємства;

- економічні аспекти впровадження систем управління якістю;

- інноваційні аспекти модернізації економіки і конкурентна політика в сучасних умовах – міжнародний досвід і вітчизняна практика;

- теоретичний базис конкурентоспроможності підприємств.

Мови конференції - українська, болгарська, англійська, російська.

Кількість авторів в одній доповіді не повинна перевищувати 5 осіб.

Важливі дати:

Надання статей (тез доповідей): – до 04 травня 2019 р. /включно/.

Термін подання заявки і оплата очної участі – до 12 травня 2019 р.

Подача документів на оформлення візи – до 10 травня 2019 р.

Оплата очної участі – до 15 травня 2019 р.

Робота конференції: 3 червня - 6 червня 2019 р. (без урахування термінів прибуття, вибуття, розміщення і стажування учасників).

 

Також в рамках XV-ї Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» буде відбуватися науково-педагогічне стажування «Сучасні тенденції у вищій освіті в країнах Європейського союзу. Досвід Технічного Університету Варни» «Modern trends in higher education in the European Union countries. Experience of the Technical University of Varna» (в період з 31 травня по 09 червня 2019 р.) в обсязі 4 кредити (120 академічних годин аудиторної та самосійної роботи). Після завершення стажування його учасники отримують сертифікат Технічного університету м. Варна за підписом ректора. Оплата (55 €) здійснюється на місці, в ТУ-Варна. Бажаючі пройти стажування повинні до 12.05.19 р. надіслати на e-mail: ncon@ukr.net ксерокопії перших двох сторінок паспорта.

Детальнішу інформацію  про конференцію, оформлення заявки та візи можна знайти у прикріплених файлах.

Вартість послуг стажування

Інформаційний лист

Заявка - очно

Заявка - заочноназад