Університет

Міжнародна науково-технічна конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

Міжнародна науково-технічна конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-технічній конференції «Інноваційні технології в освіті».

Метою конференції є розгляд актуальних питань в освіті, що стосуються нормативних і практичних аспектів дистанційного навчання, а також обмін досвідом та результатами наукових досліджень в царині інформаційних технологій.

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Впровадження інтерактивних методів та сучасного програмного забезпечення в навчальний процес.
 2. Організація навчального процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання.
 3. Створення віртуальних лабораторій та тренажерів.
 4. Методичні аспекти створення та використання електронних (дистанційних) курсів для студентів та слухачів.
 5. Новітні технології дистанційної освіти та навчання.
 6. Мобільні технології навчання.
 7. Психолого-педагогiчнi аспекти дистанційного навчання.
 8. Забезпечення якості ресурсів дистанційного навчання, супровід і підтримка здобувачів вищої освіти.
 9. Формування індивідуальної траєкторії навчання через розроблення навчальних планів та робочих навчальних планів (річних).
 10. Сертифікація та стандартизація електронних курсів.
 11. Створення та використання відкритих електронних курсів.
 12. Комп'ютерне тестування знань та вмінь здобувачів освіти.
 13. Комп'ютерні технології в бібліотечній справі.

Детальна інформація в інформаційному листі.

Інформаційний листназад